Apel o pomoc dla strażaka!

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową dla funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej pełniącego służbę w Wydziale Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie mł. bryg. Michała Prokopowicza.

W połowie lutego Michał przeszedł operację neurochirurgiczną wycięcia guza mózgu, po której nastąpiły komplikacje w postaci wylewu.

Obecnie potrzebne są środki finansowe które pokryją kosztowną rehabilitację jak również będą stanowiły wsparcie dla Rodziny w wydatkach związanych z hospitalizacją Michała. Miesięczny koszt rehabilitacji to 5000 złotych.

 

W pomoc dla naszego Kolegi zaangażowała się Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin „Solidarni”, która udostępniła numer rachunku z przeznaczeniem na pomoc celową w leczeniu i rehabilitacji:

06 1940 1076 3111 2893 0005 0000

 

Wpłat należy dokonywać do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Przy każdej wpłacie kierowanej bezpośrednio na osobę konieczny jest dopisek w tytule przelewu:

 

„DLA MICHAŁA PROKOPOWICZA”.

 

Po 16 kwietnia 2018 roku akcja ulegnie zakończeniu, a zebrane środki zostaną w całości przekazane beneficjentowi lub jego rodzinie.

Jako Rodzina strażacka wesprzyjmy Michała i Jego Rodzinę w staraniach o Jego powrót do zdrowia.

Wróć