Bezpieczeństwo dzieci podczas zimowego wypoczynku

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wspaniały czas odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, a także moment wielu wyjazdów. Policjanci z Wydziału Prewencji KSP wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, dbając o bezpieczeństwo najmłodszych zainaugurowali akcję „Bezpieczne Ferie 2019” w SP 358 im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Wilanowie.

Strażacy oraz Policjanci omówili bezpieczne zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie. Zwrócili również uwagę na zasady postępowania w obliczu różnych zagrożeń, w tym pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Poruszono tematykę zgłaszania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu na numery alarmowe służb ratunkowych.  Dużą atrakcją dla uczniów była nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej realizowana przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

Bezpieczne Ferie 2019

Od 28 stycznia do 8 lutego 2019 roku trwają ferie dla uczniów ze szkół woj. mazowieckeigo. Rodzicom wysyłającym dzieci na wypoczynek przypominamy kilka najważniejszych zagadnień i wskazówek, które warto uwzględnić w przygotowaniach do wyjazdu.

Sprawdź organizatora wypoczynku

Wybierając zimowisko, obóz narciarski lub zakup zorganizowanej wycieczki przede wszystkim należy sprawdzić wiarygodności organizatora wypoczynku. Taką możliwość zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, które stworzyło internetową bazę danych organizatorów wypoczynku. Dzięki niej na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl każdy rodzic może sam sprawdzić, czy dany podmiot zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty. W bazie tej  można znaleźć informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie, lokalizacji wypoczynku i ramowym programie wypoczynku. Na stronie  został umieszczony także poradnik dla rodziców i organizatorów kolonii. W sytuacji jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym upoważnionym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).

Zadbaj o bezpieczną podróż na ferie

W celu zabezpieczenia podróży dzieci wybierających się na wyczekiwany, zimowy wypoczynek zostały stworzone specjalne punkty kontroli, na których sprawdzane będą autokary. W Warszawie od piątku 12 stycznia br. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu Oddział Warszawa rozpoczyna kontrole autobusów zorganizowanych grup wycieczkowych. Kontrole przeprowadzone zostaną na parkingu samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej "TORWAR" przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Inspektorzy Transportu Drogowego będą przeprowadzali kontrole autokarów również w Radomiu na parkingu przy ul. Mierzejewskiego. Dwa wymienione punkty kontrolne to nie jedyne miejsca sprawdzania stanu technicznego autokarów na Mazowszu. Szczegółowe informacje na temat pozostałych punktów kontrolnych, w których mazowiecka Policja będzie sprawdzać autokary przewożące dzieci znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronie internetowej www.mazowieckie.pl.

Nieprawidłowości zgłoś do kontroli

Miejsca wypoczynku kontrolowane są przez służby pod kątem jakości żywienia, higieny i ochrony przeciwpożarowej. Stan higieniczny obiektów wypoczynkowych, warunki sanitarne stołówek, stan techniczny wyposażenia i łazienek sprawdza Inspekcja sanitarna. Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzają przeglądy w zakresie stanu technicznego budynków. W miejscach zorganizowanego wypoczynku pojawiają się też wizytatorzy kuratorium oświaty, którzy sprawdzają m.in. kwalifikacje kadry oraz realizację zdeklarowanego programu wypoczynku. Państwowa Straż Pożarna w Warszawie sukcesywnie sprawdza obiekty ujęte w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Wypoczynku na stronie internetowej MEN, w których organizowany jest wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje, ważne numery telefonów oraz użyteczne linki znajdują się w banerze „Bezpieczne Ferie” zamieszczonym na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.mazowieckie.pl.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski na podstawie informacji Komendy Stołecznej Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

Zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć