Bezpieczne Ferie 2020 - spotkanie w Łosicach

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łosicach wspólnie z Policjantami przeprowadzili pogadankę edukacyjną  w Szkole Podstawowej w Huszlewie w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020”.

Zajęcia obejmowały tematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym w domu, zasad zachowania na drodze oraz zagrożeń związanych z wchodzeniem na zamarznięte akweny. W akcji edukacyjnej wzięło udział 80 dzieci z klas 0-4 oraz 6 nauczycieli.

Akcja „Bezpieczne Ferie 2020” kontynuowana będzie do 23 lutego 2020 roku.

                                                                                                                                                  

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Łosicach.

Wróć