Bezpieczne Ferie 2020 - spotkanie w Żurominie

4 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz nauczycieli dotycząca bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

W trakcie zajęć zaprezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym ze szczególnym uwzględnieniem zatruć tlenkiem węgla. Przekazano także ulotki informacyjne przypominające o zagrożeniach związanych z zatruciem tlenkiem węgla w domach.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żuromin.

Wróć