Bezpieczne wakacje 2018

Wojewoda Mazowiecki zaapelował do rodziców i opiekunów o właściwe zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dla dzieci oraz wyraził zadowolenie ze stanu przygotowań podległych mu służb do sezonu letniego. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zorganizował spotkanie przedstawicieli podlegających mu służb i inspekcji, aby podsumować przygotowanie do sezonu letniego.

Jak co roku o letni wypoczynek bez zagrożeń i niebezpieczeństw zadbają m.in. policja, straż pożarna, sanepid, inspekcja transportu drogowego. Wojewoda mazowiecki, przeddzień zakończenia roku szkolnego, na spotkaniu z przedstawicielami służb omówił stan przygotowań do sezonu wakacyjnego na Mazowszu. Obecni na spotkaniu Wojewodowie Zdzisław Sipiera, Sylwester Dąbrowski i Artur Standowicz wysłuchali relacji przedstawicieli służb i inspekcji o gotowości podległych im jednostek do rozpoczęcia sezonu letniego.

Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska poinformowała m.in. o zorganizowaniu spotkań informacyjno-szkoleniowych dla organizacji pozarządowych. Podczas tych spotkań omawiano m. in. zasady rejestracji wypoczynku i obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Utworzono specjalny baner Bezpieczne Wakacje 2018 na stronie internetowej www.kuratorium.waw.pl, gdzie opublikowane zostały wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji wypoczynku i bezpieczeństwa wypoczywających uczniów. Wzorem lat poprzednich kuratorium planuje przeprowadzenie kontroli miejsc wypoczynku.

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej zwrócił uwagę na kontrolę punktów sprzedaży alkoholu, miejsc wypoczynku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych i lokali rozrywkowych, zwłaszcza na bulwarach wzdłuż Wisły. Ponadto funkcjonariusze są skupieni na wykrywaniu wszelkich przejawów dystrybuowania i handlu dopalaczami. Stołeczni Policjanci dbając o bezpieczeństwo na drogach, badają stan trzeźwości kierowców i stan techniczny pojazdów, autokarów wiozących dzieci na letni wypoczynek. Prowadzone są również działania związane z bezpieczeństwem akwenów.

Komendant Wojewódzki Policji inspektor Tomasz Michułka również nawiązał do kwestii utonięć, których w tym roku na całym Mazowszu odnotowano już w sumie 24. Oprócz oznakowania niebezpiecznych akwenów, mazowieccy Policjanci patrolują rejony dzikich kąpielisk, rzek, stawów, gdzie może dochodzić do utonięć.  

Straż Pożarna reprezentowana przez starszego brygadiera Bogdana Łasicę, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podczas wakacji będzie prowadzić szereg akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. We współpracy z Kuratorium kontrolowane są miejsca wypoczynku. Również, w nawiązaniu do występujących zagrożeń związanych z pożarami składowisk śmieci, kontrolowane są przez strażaków te miejsca.

Spośród działań pozostałych służb i inspekcji, warto szczególnie zwrócić uwagę na inicjatywę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która oprócz swych standardowych działań związanych z kontrolą stanu kąpielisk oraz miejsc pobytu, uruchomiła punkt konsultacyjny oraz specjalną infolinię (800 060 800) dedykowaną problemom z dopalaczami. To szczególne niebezpieczeństwo, które zagraża młodym ludziom w czasie wakacji.  

Państwowa Straż Rybacka w okresie letnim m.in. zwalcza tzw. „kłusownictwo wakacyjne”, polegające na nielegalnym łowieniu ryb przez turystów. Ponadto PSR chroni przyrodę, dbając o zachowanie czystości na akwenach i w ich otoczeniu, zwraca uwagę na osoby wędkujące z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej, a także informuje policję o sytuacjach niebezpiecznych występujących nad wodą, w szczególności uprawianiu żeglugi  przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Również funkcjonariusze PSR wspierają policję podczas poszukiwania osób zaginionych.

O bezpieczny wyjazd sprawnym autokarem zadbają, jak co roku, Inspektorzy Transportu Drogowego.

Wśród obecnych na spotkaniu byli także: Paweł Błasiak (Prezes Zarządu Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW), Robert Kucyk (Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Warszawa), Maria Pawlak (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie), Dariusz Hyc (II Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego), Miłosz Jarzyński (I Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska), Marcin Kalbarczyk (Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie), Mirosława Kamińska (Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie) oraz Andrzej Kopciuch (Starszy Inspektor Nadzoru nad Żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie).

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiony został specjalny baner Bezpieczne wakacje.

 

Opracowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,

Zdjęcia: ml. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć