Bezpieczne wakacje w województwie mazowieckim

Aby zapewnić bezpieczny letni wypoczynek służby prowadzą akcję „Bezpieczne Wakacje 2018” podczas której prowadzą szereg działań edukacyjnych oraz prowadzą kontrole obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem obozowisk harcerskich pod namiotami.

W ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo.. nad wodą” strażacy wspólnie z Policją i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym organizują pokazy w zakresie technik ratownictwa wodnego w których można zobaczyć w jaki sposób ratuje się osobę tonącą połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy osobie wyłowionej z wody.

Od 1 czerwca 2018 roku mazowieccy strażacy interweniowali 158 razy na akwenach, niestety 16 osób straciło życie a 4 zostały ranne.

Od początku letnich wakacji odbyły się akcje edukacyjne strażaków na akwenach:

  • 20.06.2018 kąpielisko w Zwoleniu,
  • 21.06.2018 zalew w Makowie Mazowieckim,
  • 07.07.2018 kąpielisko Krubin w Ciechanowie,
  • 08.07.2018 Kłudzie na przystani promowej przy rzece Wisła,
  • 15.07.2018 zalew w Nowym Mieście w powiecie płońskim,
  • 20.07.2018 zalew w Toporni w powiecie przysuskim,
  • 21.07.2018-4.08.2018 cykl spotkań na kąpielisku w miejscowości Brudnice pow. żuromiński,
  • 25-27.07.2018 zalew Ruda w powiecie Mławskim,
  • 27.07.2018 kąpielisko w Parku Kultury i Wypoczynku „Mazowsze” w Pruszkowie.

 

W związku z podpisaniem przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku strażacy na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzili 35 kontroli obozowisk harcerskich połączonych z zajęciami edukacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zasad zachowania w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ponadto strażacy przekazali 15 sztuk radiotelefonów w celu poprawy łączności pomiędzy obozowiskami a stanowiskami kierowania komend powiatowych Państwowej Straży pożarnej.

Od 22 czerwca 2018 roku na terenie woj. mazowieckiego zorganizowanych zostało 30 obozów harcerskich pod namiotami, w których wypoczywało blisko 2000 dzieci i młodzieży szkolnej. Obecnie funkcjonują cztery obozowiska harcerskie, w których przebywa 355 osób.

 

Czytaj także „Bezpieczne wakacje 2018 – przygotowanie służb do sezonu” oraz „Uważajmy podczas wakacyjnego wypoczynku”

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć