Bezpieczny wypoczynek pod namiotami w powiecie otwockim

8 lipca 2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Otwocku wizytowali obóz harcerski usytuowany w Centrum Edukacji Leśnej miejscowości Celestynów.

Podczas spotkania z uczestnikami obozu omówione zostały zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w lesie oraz zasady postępowania i wymiany informacji w przypadku zagrożenia życia i zdrowia podczas występowania niekorzystnych zjawisk meteorologicznych.

Obozowisko ma zapewnioną łączność radiową z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku na potrzeby stałego utrzymania kontaktu z Komendą obozu.

Spotkanie strażaków, Policjantów raz przedstawicieli Wojskowej Straży Pożarnej zorganizowano w ramach  akcji "Bezpieczne Wakacje 2019" oraz w związku z wprowadzeniem w życie „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z 19 czerwca 2019 roku.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Otwock.

 

Wróć