Bezpieczny wypoczynek pod namiotami w powiecie przasnyskim

26 czerwca  2019 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu byli z wizytą w obozie harcerskim Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej stacjonującym w miejscowości Nowa Wieś Zarębska gm. Chorzele.

W trakcie spotkania omówione zostały zagrożenia mogące wystąpić na terenie obozu z uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych oraz przypomniano:

  • zasady bezpiecznego wypoczynku w lesie,
  • jak zachować się w czasie niebezpieczeństwa,
  • jak ostrzegać innych użytkowników/turystów,
  • zasady alarmowania.

Ponadto strażacy przeprowadzili pokaz instruktażowy dotyczący udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzili próbną ewakuację.

 

Wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich

Spotkanie harcerzy i przedstawicieli państwowej Straży Pożarnej na terenie obozowiska zostało przeprowadzone w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2019" oraz w związku z aktualizacją „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych w dniu 19 czerwca 2019 roku.

W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi poszczególnych sygnatariuszy protokołu. Obejmują one etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Aktualizacja dokumentu obejmuje przede wszystkim dopracowanie wytycznych w zakresie organizacji wędrownych obozów harcerskich, a w szczególności informowanie służb przez kierownictwo obozu o miejscu wyruszenia, trasie obozu oraz przedziałach czasowych wyznaczonej do przebycia trasy. Ma to na celu zwiększenie świadomości o miejscu przebywania dzieci i młodzieży jak również skrócenie czasu dotarcia służb do obozu w razie wystąpienia zagrożenia.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje 13 obozowisk harcerskich pod namiotami, w których wypoczywa 360 dzieci i młodzieży.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Przasnyszu

Wróć