Bezpieczny wypoczynek w powiecie sierpeckim

W dniach 24 czerwca oraz 2 lipca 2019 roku  przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Sierpcu przeprowadzili wizytację na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP „Nasz Dom” w Słupi  pow. sierpecki w związku z trwającym letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Obecnie trwający obóz  „Pogodne Lato” jest  realizowany po zakończeniu „obozu harcerskiego”. Na terenie stanicy odbywać się będą kolejne turnusy „Pogodnego Lata” w lipcu i sierpniu bieżącego roku. Strażacy  przeprowadzili lekcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz kadry i opiekunów. Omówiono zagadnienia dotyczące zasad alarmowania, ewakuacji oraz postepowania na wypadek zagrożenia. Zaznajomiono kierownictwo obozów z „Wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych” oraz sprawdzono sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obozie oraz zasady wspólnego komunikowania się(łączności). Ponadto, strażacy zweryfikowali warunki ewakuacji obozu.

Na zakończenie spotkania przeprowadzono pokaz sprzętu strażackiego i wozów bojowych z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Sierpcu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gójsku i Szczutowie. W spotkaniu brał również udział przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu i Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Sierpcu.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu.

Wróć