Ćwiczenia "EKONIP 2019" w Żyrardowie

7 listopada 2019 r. w miejscowości Radziejowice, powiat żyrardowski odbyły się ćwiczenia z udziałem Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "SGRChem-Eko Radom 6 COO”. Ich celem było doskonalenie zasad współdziałania i koordynacji działań ratowniczych JRG PSP w Żyrardowie, specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego,  jednostek OSP oraz innych służb podczas zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych.

Zakład Ekonip Sp. z o.o. w Radziejowicach jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Zakład prowadzi działalność związaną z magazynowaniem, przepakowywaniem, spedycją i transportem towarów niebezpiecznych i neutralnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał: pożar samochodu ciężarowego zaparkowanego przy doku hali oraz rozszczelnienie pojemnika z substancją niebezpieczną wewnątrz budynku. Dysponowane były kolejne siły i środki, w tym m. in. zabezpieczenie kwatermistrzowskie, dodatkowe jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz Policja.

Ćwiczenia nadzorował zastępca komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie mł. bryg. Tomasz Cybul, jako obserwatorzy uczestniczyli: wójt gminy Radziejowice p. Urszula Ciężka, komendant powiatowy Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb, przedstawiciele WIOŚ z Płocka, pracownicy służb Zarządzania Kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz Urzędu Gminy Radziejowice.

Kierownikiem ćwiczeń był mł. bryg. Tomasz Piątkowski a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwał zespół rozjemców z Komendy Powiatowej PSP w Sochaczewie oraz Komendy Powiatowej PSP w Błoniu.

 

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Grzelecki – Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie,

Zdjęcia: archiwum spółki EKONIP.

Wróć