Ćwiczenia "GAZOCIĄG 18"

7 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice w powiecie warszawskim zachodnim miały miejsce ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Gazociąg 18”.

Założeniem ćwiczeń było pęknięcie gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 500 w całym jego przekroju oraz wypływ sprężonego metanu w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów „Radiowo” przy ul. Estrady na granicy powiatu warszawskiego zachodniego oraz m. st. Warszawy.

Ćwiczenia zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie z aktywnym udziałem m. in. służb, inspekcji, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej oraz operatorów gazociągów w celu sprawdzenia funkcjonowania planów i procedur reagowania poszczególnych uczestników ćwiczenia oraz uprawnień, obowiązków i zakresów zadań w nich zawartych.

Czas i miejsce scenariusza ćwiczeń

14 lutego 2019 roku o godzinie 17:15 następuje pęknięcie gazociągu DN 500
w całym jego przekroju oraz wypływ sprężonego metanu przy ul. Estrady w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów "Radiowo".

W warszawie i jej okolicy są to godziny szczytu i na drogach tworzą się ogromne korki, potęgowane dodatkowo intensywnymi opadami śniegu. Temperatura na zewnątrz wynosi -12 °C, zachmurzenie na poziomie 80%, wiatr wschodni 5 m/s.

Scenariusz ćwiczeń

Na skutek ruchów mas ziemnych, wywołanych przez ciężar składowiska odpadów, następuje przekroczenie naprężeń zrywających gazociąg DN 500 i powstanie masowego uwolnienia gazu (metan) do atmosfery. Po pewnym czasie następuje jego zapłon. Powstaje fala nadciśnienia, która powoduje wypadnięcie szyb w promieniu 500 m od źródła awarii oraz zawalenie się pobliskich wiat i garaży, wykonanych w konstrukcji lekkiej. Energia, z jaką uwalniany jest metan, powoduje odkrycie sąsiedniego gazociągu średniego ciśnienia DN 250 i jego stopienie (gazociąg jest wykonany z tworzywa). Na skutek oddziaływania promieniowania cieplnego powstają pożary okolicznych zabudowań, środków transportu oraz urządzeń technicznych. Z uwagi na zlokalizowane w sąsiedztwie obiekty produkcyjno-magazynowe w zasięgu oddziaływania pożaru znajdują się również gazy techniczne, gazy do napędu wózków widłowych oraz zbiornik z olejem napędowym. Dodatkowo, na skutek długotrwałego oddziaływania pożaru oraz odkrycia wierzchniej warstwy składowiska następuje zapłon zgromadzonych tam odpadów, nasyconych gazem gnilnym. Wysokie ciśnienie uwalnianego gazu powoduje ponadto rozrzucanie na odległość 500-600 m różnych elementów i przedmiotów (kamienie, fragmenty materiałów budowlanych, luźne przedmioty), stwarzając dodatkowe zagrożenie.

Celem ćwiczenia było:

 • Sprawdzenie przygotowania do współdziałania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze woj. mazowieckiego z wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi poziomami zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożeń związanych z awariami gazociągów;
 • Sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności powiadamiania, alarmowania i współdziałania;
 • Sprawdzenie przygotowania do współdziałania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego z operatorami gazociągów, w tym sprawdzenie funkcjonowania zawartych porozumień;
 • Doskonalenie dowodzenia i współdziałania na szczeblu taktycznym i strategicznym;
 • Sprawdzenie funkcjonowania planów i procedur reagowania poszczególnych uczestników ćwiczenia oraz uprawnień, obowiązków i zakresów zadań w nich zawartych;
 • Dokonanie przeglądu zasad współpracy z operatorami gazociągów wraz ze wskazaniem specjalistów do współdziałania w zakresie ochrony obiektów i infrastruktury gazowej.

W ćwiczeniach brali udział:

 • bryg. Artur Gonera – p. o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Maciej Kozłowski – zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie (kierownik ćwiczeń),
 • bryg. Artur Rudzik – zastępca komendanta miejskiego PSP m. st. Warszawy,
 • bryg. Mariusz Tymoszewicz – zastępca komendanta powiatowego PSP w powiecie Warszawskim Zachodnim,
 • st. kpt. Wojciech Wiśniewski – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP w Warszawie (organizacja ćwiczeń),
 • bryg. Janusz Majek – Wydział Operacyjny KW PSP w Warszawie (organizacja ćwiczeń),
 • mł. bryg. Jarosław Kociołek – naczelnik Wydziału Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych KW PSP w Warszawie (szef sztabu strategicznego),
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy,
 • Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • Urząd Gminy Stare Babice,
 • Urząd Gminy Izabelin,
 • Komenda Stołeczna Policji,
 • Terminal Paliw Mościska PKN ORLEN S.A.,
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie,
 • Gaz-System S.A. Oddział w Rembelszczyźnie,
 • Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie,
 • Komenda Regionu Straży Ochrony Kolei w Warszawie,
 • Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie.

Wróć