Ćwiczenia "GOSTYNIN 2019"

W czwartek 27 czerwca 2019 roku,  odbyły się ćwiczenia manewrowe sił i środków Kompanii powodziowej ,,Płońsk” oraz sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu gostynińskiego pod kryptonimem ,, Gostynin 2019 ” na terenie zbiornika wodnego ,,Gaśno”.

Organizacja ćwiczeń przebiegała dwu etapowo. Pierwszy etap ćwiczeń obejmował zagadnienia teoretyczne polegające  na przedstawieniu prezentacji multimedialnej w zakresie budowy wałów przeciwpowodziowych, obronie obwałowań i sposobach ich umacniania oraz prowadzenia skutecznych działań ratowniczych podczas powodzi na przykładzie materiałów źródłowych z powodzi z 2010 roku. Prezentacji tej dokonał pan Andrzej Glinka emerytowany pracownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Warszawie.

Następnie siły i środki z siedmiu powiatów województwa mazowieckiego w liczbie 13 samochodów oraz trzy łodzie, przemieściły się do miejscowości Gaśno,  gdzie realizowany był kolejny etap ćwiczeń praktycznych.

Jedno z założeń do ćwiczeń praktycznych zakładało, że na wysepkach  odciętych od lądu przebywają uwięzieni ludzie, których  przy użyciu łodzi motorowych i udzieleniu im pierwszej pomocy medycznej przez ratowników z PSP  zostają przetransportowani na ląd, a następnie przekazani zostaną zespołowi ratownictwa medycznego.

Założenie drugie zakładało, że przy użyciu pomp o dużej wydajności,  nastąpi wypompowywanie wody z zalanych obiektów.

Podsumowania ćwiczeń dokonano przed pomnikiem Powstańców Styczniowych  będącym miejscem bitwy oraz mogiły 49 powstańców z 1863 roku. Z historią tego miejsca uczestników ćwiczeń zapoznał pan Jacek Linziewicz.

Na zakończenie ćwiczeń złożono wiązankę okolicznościową oddając hołd poległym powstańcom.

Obserwatorem ćwiczeń był st.bryg. Roman Kossobudzki Komendant Powiatowy PSP w Gostyninie, mjr Ireneusz Fudała zastępca Dowódcy 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Płocku, Jacek Lizniewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Gostynin oraz Jacek Nowicki z Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gostyninie .  

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie

Wróć