Ćwiczenia "KNIEJA 2020"

30 września 2020 r. na terenie Leśnictwa Dzierzgowo, Nadleśnictwo Przasnysz, powiat mławski odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej „Mława” Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „KNIEJA 2020”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar terenu leśnego, będącego prawdopodobnie wynikiem podpalenia. Do zdarzenia dysponowane zostały siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu mławskiego oraz służby leśne.

Ze względu na panującą suszę oraz awarię pobliskich wodociągów najbliższym źródłem przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego jest naturalny zbiornik wodny znajdujący się w odległości ok. 2 km od miejsca pożaru.

W związku z rozwojem pożaru do zdarzenia dysponowane są siły i środki Kompanii Gaśniczej „Mława” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Służby leśne wykonują pasy przeciwpożarowe ograniczające rozwój pożaru. Strażacy z terenu powiatu mławskiego przystępują do gaszenia pożaru oraz budują punkt czerpania wody. Woda jest dostarczana pompą wysokiej wydajności (10000 litrów na minutę) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Mławie, a dalej dowożona do stanowisk gaśniczych na odcinku ok. 1,5 km z wykorzystaniem pojazdów straży pożarnych.

Z uwagi na stosunkowo długi czas niezbędny do realizacji zaopatrzenia wodnego, na miejsce pożaru dysponowany jest przez administrację Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Przasnysz)  samolot gaśniczy, który po rozpoznaniu lotniczym dokonuje zrzutu wody celem uniemożliwienia przerwania linii obrony.

W trakcie gaszenia pożaru awarii uległa pompa dużej wydajności. Woda do placu manewrowego była alternatywnie dostarczana za pomocą autopomp z samochodów gaśniczych. 

Celem ćwiczeń było między innymi:

  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej „Mława” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego;
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych;
  • doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym;
  • doskonalenie współdziałania PSP z innymi służbami.

W ćwiczeniach wzięło udział 64 strażaków i 15 samochodów pożarniczych.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Mławie.

Wróć