Ćwiczenia "Operacja Dublet"

26 listopada 2018 r. w obiekcie Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock - Jabłonna w pow. otwockim odbyły się ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem „Operacja Dublet”. Organizatorem ćwiczenia był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. we współpracy z Polskimi Sieciami Energetycznymi S.A., Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie oraz Komendą Powiatową PSP w Otwocku, z udziałem służb oraz przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w wyniku rozszczelnienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 doszło do masowego uwolnienia gazu (metan) do atmosfery i zapłonu uwolnionego gazu. Wskutek powstałej fali nadciśnienia nastąpiło uszkodzenie linii wysokiego napięcia 400kV, a następnie pożar strumieniowy, który doprowadził do pożaru lasu promieniście od źródła wycieku zagrażając okolicznym zabudowaniom.

W ramach ćwiczeń uruchomiony został Sztab Taktyczny Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku a następnie Sztab Strategiczny Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP utworzony z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Komendy  Powiatowej PSP w Otwocku oraz przedstawicieli współpracujących podmiotów i instytucji.

Celem ćwiczeń było:

 • Sprawdzenie przygotowania do współdziałania krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze woj. mazowieckiego z wojewódzkim, powiatowymi i gminnymi poziomami zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożeń związanych z awariami gazociągów;
 • Sprawdzenie i doskonalenie działania systemu powiadamiania, alarmowania i współdziałania;
 • Sprawdzenie przygotowania do współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z operatorami gazociągów i sieci energetycznej, w tym sprawdzenie funkcjonowania zawartych porozumień;
 • Doskonalenie dowodzenia i współdziałania na szczeblu taktycznym i strategicznym;
 • Sprawdzenie funkcjonowania planów i procedur reagowania poszczególnych uczestników ćwiczenia oraz uprawnień, obowiązków i zakresów zadań w nich zawartych;
 • Dokonanie przeglądu zasad współpracy z operatorami gazociągów i sieci energetycznych wraz ze wskazaniem specjalistów do współdziałania w zakresie ochrony obiektów i infrastruktury gazowej i energetycznej.

W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele:

 • Gaz-System S.A.;
 • Polskich Sieci Energetycznych S.A.;
 • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku;
 • Urzędu Miejskiego w Otwocku;
 • Nadleśnictwa Celestynów;
 • Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie;
 • Komendy Powiatowej PSP w Otwocku;
 • Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

 

Opracowanie: Wydział Operacyjny KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: KP PSP Otwock.

Wróć