Ćwiczenia "PILICA 2019"

Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu białobrzeskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny to temat dwudniowych kompleksowych, wieloszczeblowych ćwiczeń pod kryptonimem "PILICA 2019", które odbyły się w dniach 8-9 października 2019 roku.

W drugim dniu powiatowych ćwiczeń obronnych - 9 października 2019 roku na terenie kompleksu leśnego leśnictwa Turno, Nadleśnictwa Dobieszyn, odbyły się ćwiczenia manewrowe pk. "LAS 2019", Kompanii Gaśniczej „Szydłowiec”, przy wsparciu sił
i środków z terenu powiatu białobrzeskiego oraz SLDł z KP PSP w Pruszkowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu w pobliżu zwartej zabudowy domków letniskowych. W ramach ćwiczeń uruchomiony został Sztab kierowania taktycznego Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach.

W trakcie ćwiczeń zrealizowano zadania w zakresie:

  • sprawdzenia skuteczności alarmowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej;
  • sprawdzenia gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej "Szydłowiec" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego;
  • doskonalenia umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
    na terenie kompleksów leśnych;
  • doskonalenia dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego,
  • sprawdzenia i doskonalenia działania systemu łączności.

W ćwiczeniach manewrowych udział brała Kompania Gaśnicza "Szydłowiec" oraz wydzielone siły i środki z terenu powiatu białobrzeskiego, którymi kierował zastępca komendanta powiatowego PSP w Białobrzegach  mł. bryg. Zenon Jachowski.

W ćwiczeniach  uczestniczyły również służby i instytucje współdziałające: Nadleśnictwo Dobieszyn, Policja,  Gminy Zespół Reagowania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi. 

W ćwiczeniach brało udział 92 strażaków i 21 samochodów gaśniczych i specjalnych.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z  KP PSP w Kozienicach, KP PSP w Grójcu i KM PSP w Radomiu.

 

 

Opracowanie: kpt. Damian Jagiełło – KP PSP Białobrzegi,

Zdjęcia: KP PSP Białobrzegi.

Wróć