Ćwiczenia „PRÓG 2019” w Kozienicach

W dniu 6 sierpnia 2019 r. na rzece Wisła w okolicach progu podpiętrzającego przy elektrowni Enea Wytwarzanie sp. z o.o.” odbyły się ćwiczenia  dla jednostek PSP i OSP
z terenu gminy Kozienice. W ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji oraz pracownicy elektrowni  ”Enea Wytwarzanie sp. z o.o.”.

Na początku ćwiczeń wszystkie siły, jak również zaproszeni goście, przybyli na plac Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, gdzie przeprowadzono szkolenie teoretyczne.          

Następnie dyżurny SK KP PSP w Kozienicach otrzymał zgłoszenie rozpoczynające ćwiczenia praktyczne, w których udział  wzięły siły  i środki z KP PSP Kozienice,  wybrane zastępy OSP z terenu gminy Kozienice, Policja oraz pracownicy elektrowni.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania podczas działań
na wodach płynących oraz omówienie zagrożeń związanych z działaniami prowadzonymi przy progu podpiętrzającym, na którym miało miejsce już kilka działań ratowniczych.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Dowódca JRG KP PSP Kozienice mł. bryg. Daniel Jastrzębski.

Opracowanie: mł. bryg. Daniel Jastrzębski – KP PSP w Kozienicach

Zdjęcia: KP PSP w Kozienicach

Wróć