Ćwiczenia przeciwpowodziowe "BUG 2019"

28 września 2019 roku na terenach zalewowych rzeki Bug w miejscowości Brok, gmina Brok, powiat ostrowski, odbyły się ćwiczenia sztabowo-terenowe z zakresu działań przeciwpowodziowych pk.. „BUG 2019” zorganizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań przeciwpowodziowych na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią oraz sprawdzenie procedur postępowania podczas wystąpienia powodzi, w tym uruchamiania Sił Zbrojnych RP o wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Część praktyczna ćwiczeń została poprzedzona grą dowódczo-sztabową, w której udział wieli przedstawiciele służb i instytucji.

 

Manewry  zostały podzielone na trzy epizody:

Etap I  – ewakuacja i sprawdzenie terenu, realizowany przez policję;

Etap II  – umacnianie wałów zagrożonych przelanie, realizowany przez straż pożarną oraz wojsko;

Etap III  – ewakuacja mieszkańców z terenów zalanych, przy pomocy łodzi płaskodennych, realizowany przez WOPR.

 

W ćwiczeniach udział wzięły:

 • Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,
 • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie,
 • 5 Mazowiecka Brygada Obrony terytorialnej w Ciechanowie
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie,
 • Komenda Powiatowa PSP w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej,
 • Urząd Gminy Brok,
 • Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – RZGW w Lublinie,
 • wydzielone siły i środki z Kompanii Powodziowej „Piaseczno” WOO,
 • wydzielone siły i środki ksrg z terenu powiatu ostrowskiego.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Rafał Kamiński – KP PSP Ostrów Mazowiecka,

Zdjęcia: Milena Waracka – Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej.

Wróć