Ćwiczenia przeciwpowodziowe "LUCIMIA 2019"

20 września 2019 roku w miejscowości Lucimia, gmina Przyłęk, powiat Zwoleń, odbyły  się ćwiczenia przeciwpowodziowe Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, Kompanii Powodziowej „Lipsko”, przy wsparciu sił i środków z terenu powiatu zwoleńskiego oraz SLDł z KP PSP w Pruszkowie.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań przeciwpowodziowych w tym dowodzenia na poziomie taktycznym, na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią oraz:

  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów MBO;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompanii Powodziowej „Lipsko” WOO;
  • sprawdzenie działania systemu łączności.

Manewry  zostały podzielone zostały na dwie części, teoretyczną w Komendzie Powiatowej PSP w Zwoleniu oraz praktyczną na terenach zalewowych rzeki Wisły w miejscowości Lucimia.

W części teoretycznej przedstawiono główne założenia i cele do osiągnięcia, omówiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz zasady BHP. W części praktycznej zrealizowano dwa epizody, z których pierwszy polegał na budowie i podwyższeniu korony wału przeciwpowodziowego z wykorzystaniem rękawa przeciwpowodziowego i worków z piaskiem oraz uszczelnianie przesiąków wału.

Drugi epizod zakładał udzielenie pomocy 4 wędkarzom, których  łódź wywróciła się  na rzece Wiśle, a  którym udało się dopłynąć do pobliskich wysepek. Jedna z osób w wyniku stresu utraciła przytomność i doznała zawału serca. Działania ratownicze prowadzono z wykorzystaniem 3 łodzi.

W ćwiczeniach  uczestniczyły również służby i instytucje współdziałające: Policja,  Gminy Zespół Reagowania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wody Polskie, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego, oraz  władze samorządowe w osobach  Wójta Gminy Przyłęk i V-ce Starosty Powiatu Zwoleńskiego. 

 

Opracowanie: mł.bryg. Mariusz Grudziński – KP PSP Zwoleń,

Zdjęcia: KP PSP Zwoleń.

Wróć