Ćwiczenia "PUSZCZA 2015"

29 października na granicy powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego (w okolicach miejscowości Poręba) na terenie kompleksu leśnego „Puszcza Biała” miały miejsce ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem „Puszcza 2015”.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu o powierzchni około 200 hektarów. W ramach ćwiczeń uruchomiono sztab Mazowieckiej Brygady Odwodowej (kierowanie na szczeblu strategicznym) w miejscowości Poręba oraz sztaby kierowania taktycznego KP PSP Ostrów Mazowiecka w miejscowości Przyjmy oraz KP PSP Wyszków w miejscowości Udrzyn.

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wydzielone siły i środki z terenu powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego oraz pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej w tym:

 • Kompania Gaśnicza „Narew” COO
 • Kompania Gaśnicza „Mława” WOO
 • Kompania Gaśnicza „Siedlce” WOO
 • Kompania Specjalna „Woda” COO
 • Pluton Logistyczny „Baza” COO

W trakcie ćwiczeń min. realizowano zadania w zakresie:

 • sprawdzenia skuteczności systemu alarmowania i dysponowania pododdziałów MBO,
 • sprawdzenia gotowości operacyjnej pododdziałów MBO biorących udział w ćwiczeniach,
 • sprawdzenia i doskonalenia umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych,
 • doskonalenia dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego i strategicznego podczas bardzo dużych akcji ratowniczych,
 • sprawdzenia i doskonalenia działania systemu łączności dowodzenia i współdziałania,
 • doskonalenia współdziałania z innymi służbami,
 • rozpoznanie operacyjne kompleksów leśnych Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka stwarzających szczególne zagrożenie,
 • prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie kompleksu leśnego oraz doskonalenie współpracy, przy użyciu sił i środków PSP i innych podmiotów ratowniczych,
 • współpracy jednostek KSRG ze środkami masowego przekazu.

 W ćwiczeniach brało udział 450 strażaków i ponad 100 samochodów gaśniczych i specjalnych.

 

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Zdjęcia: st. kpt. Karol Kierzkowski oraz kpt. Marta Kacprzycka – KM PSP Ostrołęka

 

Wróć