Ćwiczenia ratownicze "Głuchy Krzyk"

11 maja 2018 roku na terenie Gminy Klembów w Starym Kraszewie (powiat wołomiński) odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "Głuchy Krzyk" będące elementem kampanii dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem ćwiczeń było doskonalenie doboru technik ratowniczych, współdziałania i wzajemnej integracji służb ratowniczych, rozpoznania występujących zagrożeń i możliwości taktycznych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenie umiejętności strażaków w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy z JRG PSP Wołomin,  Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobczyna, Klembowa, Krusza i Roszczepu a także Policji z Wydziału ruchu drogowego w Kobyłce oraz z Komisariatu Policji w Tłuszczu.

 

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Żwirkowski – KP PSP Wołomin,

Zdjęcia: Urząd Gminy Klembów, powiat wołomiński.

Ćwiczenia ratownicze "Głuchy Krzyk"

Wróć