Ćwiczenia ratownicze w Lipsku

25 czerwca 2018 roku miały miejsce ćwiczenia powiatowe zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Lipsku we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Radom 6, ochotniczymi jednostkami straży pożarnych z powiatu lipskiego, Komendą Powiatową Policji w Lipsku, Zespołem Ratownictwa Medycznego z SPZZOZ w Lipsku, Starostwem Powiatowym w Lipsku, Miastem i Gminą lipsko oraz zakładem „KINGSPAN” pod kryptonimem „KINGSPAN 2018”. 

Pierwszy epizod ćwiczeń zakładał zdarzenie chemiczno-ekologiczne. Kierowca dostarczający izocyjanian (ciemnobrunatna ciecz, szkodliwa dla dróg oddechowych i skóry) na teren zakładu podczas rozładunku chcąc zyskać na czasie, postanowił przejechać kilka metrów cysterną podczas napełniania jednego ze zbiorników po to, aby móc z tego samego miejsca podłączyć się do następnego zbiornika stacji. Na skutek złej oceny odległości i długości węża doprowadził jednak do uszkodzenia zaworu złącza kołnierzowego przy cysternie. Doprowadziło to do wycieku substancji. Rozlana ciecz przedostaje się do studzienek burzowych zlokalizowanych w strefie rozładunku medium. Kierowca cysterny na skutek inhalacji substancji niebezpiecznej traci przytomność.

Drugi epizod obejmował pożar samochodu ciężarowego na terenie należącym do firmy KINGSPAN. Na miejsce zostaje zadysponowany powiatowy pluton ratowniczy pn. „Pożar Fabryka” w skład, którego wchodzą zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku i ochotniczych straży pożarnych z Ciepielowa, Krępy Kościelnej i Pawliczki wspierane dodatkowo przez zastępy z JRG PSP w Lipsku i OSP w Lipsku

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej powiatu – starosty lipskiego w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone również ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku awarii przemysłowej z udziałem toksycznych środków przemysłowych oraz pożaru.

Ćwiczenia miały charakter edukacyjny gdzie pracownicy zakładu KINGSPAN przedstawili substancje jakie wykorzystuje zakład w procesach technologicznych oraz zapoznali z zakładem uczestników ćwiczeń zwracając uwagę na drogi pożarowe, dojazdowe do poszczególnych obiektów.

W ćwiczeniach wzięło udział 10 zastępów PSP, 8 zastępów OSP w sumie 64 strażaków, 4 patrole Policji, 1 Zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zakładowa służba ratownictwa chemicznego 10 osób, formacje obrony cywilnej 15 osób.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lipsko.

Wróć