Ćwiczenia ratownicze w Łosicach

25 września 2018 roku na terenie Zakładów Mleczarskich LAKTOPOL-A w Łosicach odbyły się ćwiczenia których tematem było ratownictwo w zakresie chemiczno - ekologicznym. Założeniem ćwiczeń było zagrożenie spowodowane rozszczelnieniem instalacji wypełnionej amoniakiem.

Działania strażaków polegały na:

  • udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym pracownikom zakładu,
  • identyfikacji substancji, ocenie rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju,
  • dostosowaniu sprzętu i technik ratowniczych w celu wyeliminowaniu wycieku amoniaku,
  • prowadzenia działań z zakresu dekontaminacji wstępnej,
  • likwidacji zagrożenia.

W ćwiczeniach wzięło udział 22 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Łosicach, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego z Siedlec oraz także 15 druhów z ochotniczych straży pożarnych w Niemojkach, Łosicach oraz Lipnie.

Po zakończonych manewrach zapoznano strażaków ze specyfiką obiektu, jego lokalizacją i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na jego terenie. 

Opracowanie: bryg. Mariusz Lisiecki - KP PSP Łosice

Wróć