Ćwiczenia ratownicze w Płocku

30 września 2019 roku,  zgodnie z planem ćwiczeń Mazowieckiej Brygady Odwodowej na rok 2019 rok, na terenie Zakładu Dużego Ryzyka Powstania Poważnej Awarii Przemysłowej ORLEN PALIWA sp. z o.o. - Terminal Gazu Płynnego w Płocku ul. Długa 1 odbyły się ćwiczenia manewrowe.

 

Głównym założeniem do ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przewidzianych dla Reprezentatywnego Zdarzenia Awaryjnego, tj. pęknięcie rurociągu przesyłowego z gazem propan butan w fazie ciekłej, które realizowały wyznaczone siły i środki:

 • SGRChem-Eko „Płock 6” COO z JRG nr 1 Płock, oraz zastępy z JRG nr 2, JRG nr 3 i KM PSP w Płocku
 • wydzielone siły Kompanii Gaśniczej “Narew” COO z: KP PSP Pruszków, KP PSP Ostrów Mazowiecka, KP PSP Sochaczew, KP PSP Gostynin, KP PSP Pułtusk, KP PSP Sierpc, KP PSP Warszawa Zachód, KP PSP Wołomin, KP PSP Żuromin.
 • wydzielone siły ZSP PKN Orlen S.A.

 

Podczas ćwiczeń zrealizowano m.in. następujące cele:

 • rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego zaliczonego do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 • sprawdzenie funkcjonowania w zakładzie Zewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego oraz jego przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo - gaśniczych;
 • prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej oraz realizacja zadań z zakresu ratownictwa chemicznego na terenie zakładu przy użyciu sił i środków PSP i ZSP z terenu województwa mazowieckiego;
 • doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym podczas dużych akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników i sprawdzenie gotowości operacyjno-technicznej sił i środków wchodzących w skład Mazowieckiej Brygady Odwodowej, funkcjonującej w ramach ksrg;
 • sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczymi przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych;
 • sprawdzenie przygotowania służb dyżurnych SK KM do organizacji kierowania działaniami w zakresie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych;
 • sprawdzenie elementów powiatowego planu ratowniczego;
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności.

Podsumowania ćwiczeń dokonali: zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa w Orlen Paliwa Bożena Osmańska i KDR zastępca komendanta miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacek Starczewski.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z KP PSP w Sochaczewie i KP PSP w Sierpcu.

W ćwiczeniach uczestniczyły również służby i instytucje współdziałające: przedstawiciele ZSP PKN Orlen S.A., kierownictwo Zakładu  ORLEN PALIWA sp. z o.o., Policja, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Opracował: mł. bryg. Artur Czachowski  – KM PSP Płock,

Zdjęcia: st. kpt. Edward Mysera – KM PSP Płock.

Wróć