Ćwiczenia ratownicze w Żurominie

13 czerwca 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zorganizowała i przeprowadziła ratownicze ćwiczenia pożarnicze na obiekcie kurnika wielkopowierzchniowego w miejscowości Kozielsk.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar słomy rozesłanej w budynku produkcyjno-hodowlanym przygotowanej do przyjęcia kurcząt. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie z obiektami oraz występującymi w zagrożeniami, zapoznanie z możliwością realizacji zapotrzebowania wodnego do celów gaśniczych, możliwościami dojazdu oraz sposobami ewakuacji, doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalenie współpracy z jednostkami OSP.

W ćwiczeniach udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie, Policja , jak również strażacy-ochotnicy z OSP Zieluń i OSP Kuczbork

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Żuromin

Wróć