Ćwiczenia z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zorganizowała 1 października 2019 roku na terenie powiatu płockiego w miejscowości Popłacin gm. Nowy Duninów ćwiczenia z zakresu organizacji zaopatrzenia wodnego.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo—gaśniczego z terenu woj. mazowieckiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wymagających organizacji zaopatrzenia wodnego, z uwzględnieniem wariantów rozwinięć zawartych w propozycji „Standardu postępowania w zakresie budowy układów pompowo—wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej coo ksrg”, w tym:

  • organizacja punktu czerpania wody;
  • budowa zaopatrzenia wodnego w celu osiągnięcia określonego efektu, przy użyciu sił i środków PSP i innych podmiotów ratowniczych;
  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów ksrg;
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej pododdziałów ksrg biorących udział w ćwiczeniach;
  • sprawdzenie operacyjnego zabezpieczenia obszarów chronionych przez stanowiska kierowania.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń prowadził zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera wraz z zespołem z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie. Założenia przedstawił kierownik ćwiczeń bryg. Jacek Gaczkowski z KW PSP w Warszawie, które obejmowały rozwinięcie zaopatrzenia wodnego na dystansie 3000 metrów w dwóch wariantach: bezpośrednie dostarczenie wody i przy wykorzystaniu metody przepompowywania.

W ćwiczeniach brały udział wydzielone siły i środki z terenu woj. mazowieckiego z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z: Płocka, m. st. Warszawy, Ciechanowa, Ostrołęki, Gostynina, Mławy Płońska, Sierpca, Sochaczewa, Żuromina i Żyrardowa, którymi kierował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku bryg. Jacek Starczewski.

Ćwiczenia oceniali wyznaczeni rozjemcy z  KW PSP w Warszawie, KP PSP w Gostyninie i KP PSP w Sierpcu.

 

Opracował: mł. bryg. Artur Czachowski – KM PSP Płock,

Zdjęcia: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć