Ćwiczenia "Żwirownia 2020"

17 września 2020 r. w miejscowości Brzóze Duże gm. Rzewnie powiat makowski na terenie wyrobiska pożwirowego odbyły się ćwiczenia Mazowieckiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem „Żwirownia 2020”.

W ćwiczeniach brała Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Maków 5” Centralnego Odwodu Operacyjnego z Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim, Ochotnicza Straż Pożarna Różan i Ochotnicza Straż Pożarna Różan Rzewnie.

Celem ćwiczeń było między innymi:

- sprawdzenie zasad alarmowania, dysponowania, koncentracji oraz funkcjonowania pod względem operacyjnym pododdziału MBO „SGRW-N Maków 5” oraz jednostek OSP realizujących zadania z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym,

- sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków,

- doskonalenie dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczymi,

- sprawdzenie efektywności współdziałania podczas działań z zakresu ratownictwa wodnego,

- doskonalenie organizacji łączności i współdziałania między pododdziałami,

- przygotowanie Stanowiska Kierowania do organizacji, koordynowania i kierowania działaniami w zakresie prowadzenia działań na akwenach,

- doskonalenie umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem ratowniczym,

- rozpoznanie operacyjne akwenów,

- wydobywanie osób z zatopionych pojazdów,

- rozpoznanie możliwości wydobywania pojazdów z wody,

- doskonalenie metod poszukiwań pod wodą.

 

Ćwiczenia przebiegały według scenariusze, który zakładał, że kierowca samochodu osobowego zjechał z mostu i wpadł do zbiornika wodnego. Wypadek zauważył wędkarz, który powiadomił Państwową Straż Pożarną.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Makowie Mazowieckim.

Wróć