Cztery lata Klubu JHDK

26 października 2020 roku Klub „Jednostka Honorowych Dawców Krwi” przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie obchodził czwartą rocznicę działalności.

Klub „Jednostka Honorowych Dawców Krwi” przy KW PSP w Warszawie powstał w 2016 roku. Od tego czasu zorganizowano wiele zbiórek krwi, podczas których udało się zebrać  już ponad 185 litrów krwi. Rekord padł w czerwcu tego roku, kiedy to podczas akcji krwiodawstwa w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie zebrano ponad 27 litrów krwi.

Klub, w chwili obecnej, liczy 201 członków. Poza działalnością związaną z krwiodawstwem, Klub propaguje także ideę rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W ciągu czterech lat działalności Klubu mazowiecki komendant wojewódzki PSP przekazał listy gratulacyjne dziesięciu strażakom - dawcom szpiku - z terenu województwa mazowieckiego. Informacje dotyczące funkcjonariuszy PSP, którzy zostali dawcami szpiku są na bieżąco aktualizowane.

Mamy nadzieję, że jak tylko sytuacja epidemiczna w naszym kraju się ustabilizuje, znowu spotkamy się na akcjach krwiodawstwa w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, by wspólnie nieść pomoc potrzebującym!

Apelujemy również o oddawania krwi w puntach krwiodawstwa. Jest to bezpieczne, a krew jest teraz bardzo potrzebna. Zachęcamy także wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i są już uznane za ozdrowieńców, by oddawały osocze. Osocze ozdrowieńców jest bardzo pomocne w leczeniu ciężkich przypadków przebiegu choroby COVID-19.

 

Film: Fire Studio,

Tekst: Paulina Merks – Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP w Warszawie.

 

Wróć