Czynności kontrolno-rozpoznawcze obszarów leśnych w powiecie żuromińskim

Od 21 do 26 maja 2020 roku strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze obszarów leśnych położonych na terenie powiatu żuromińskiego, będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz lasów prywatnych.

Prowadzone czynności kontrolne obejmowały przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez zarządców lasów oraz rozpoznanie operacyjne punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych i dojazdy do nich.

Kontroli poddano zbiorniki zlokalizowane wewnątrz obszarów leśnych i w ich pobliżu, które ujęte zostały planach przygotowanych na wypadek powstania pożaru lasu oraz punkty położone w sąsiedztwie chronionego obszaru, które mogą być wykorzystanie przy gaszeniu pożarów w lasach.

Strażacy sprawdzili możliwość dojazdu do punktów czerpania wody pojazdami pożarniczymi, oraz możliwość poboru wody przez motopompy i autopompy pożarnicze. 

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Żurominie.

Wróć