Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Obóz harcerski w Serpelicach (powiat łosicki) został zorganizowany i zgłoszony przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego - 5 Hufiec Warszawski. W związku z rozpoczęciem obozu harcerskiego, w poniedziałek 25 czerwca 2018 roku, zaplanowano spotkanie z harcerzami, organizatorami wypoczynku oraz przedstawicielami służb w tym m. in. Komendy Powiatowej PSP w Łosicach, Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, Nadleśnictwa Sarnaki, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, a także właścicielem terenu.

Podczas wizytacji rozpoznano teren obozu, sprawdzono znajomość zasad bezpieczeństwa oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożeń. Zweryfikowano warunki i organizację obozowiska oraz warunki ewakuacji. Podczas wizytacji uzgodniono sposoby łączności oraz komunikowania się - sprawdzono praktycznie łączność ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach oraz pomiędzy osobami funkcyjnymi na terenie obozu harcerskiego. Podczas wizytacji przeprowadzono działania edukacyjne dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w tym także podczas obozowania, wypoczynku nad wodą oraz pod namiotami. W spotkaniu edukacyjnym udział wzięło 28 harcerzy oraz 4 osoby funkcyjne. W związku z dużym zainteresowanie słuchaczy omawianą problematyką zaplanowano jeszcze jedną wizytę strażaków tym razem połączoną z prezentacją samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Spotkanie harcerzy i przedstawicieli służb na terenie obozowiska została przeprowadzona w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2018" oraz w związku z podpisaniem przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 21 czerwca 2018 roku.

 

Czytaj również „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”

 

 

Opracowanie: bryg. Mariusz Lisiecki – KP PSP Łosice,

Zdjęcia: KP PSP Łosice.

 

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami
Protokol_uzgodnien_2018.pdf (1.5 MiB)

Wróć