Dotacje dla jednostek OSP subregionu radomskiego

W środę 9 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych subregionu radomskiego, w tym dla powiatów radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, szydłowieckiego i przysuskiego.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W subregionie radomskim jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały 347 dotacji na kwotę 1 734 518 złotych.

Na terenie woj. mazowieckiego dotacje otrzymało 1700 jednostek OSP na łączną kwotę 9 848 00 złotych.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,
 • Marek Suski - poseł na sejm RP, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
 • Wojciech Skurkiewicz - poseł na sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
 • Anna Kwiecień - poseł na Sejm RP,
 • Andrzej Kosztowniak - poseł na Sejm RP,
 • Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki,
 • gen. brygadier Leszek Suski – komendant główny PSP,
 • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Marek Krassowski - komendant miejski PSP w Radomiu,
 • prezesi ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi PSP subregionu radomskiego.

 

Czytaj również „OSP mogą wnioskować o dodatkowe środki”

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Zdjęcia: Adam Guz - KPRM.

Wróć