Dotacje dla jednostek OSP subregionu warszawskiego

W środę 9 października 2019 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych subregionu warszawskiego, w tym dla  Warszawy oraz powiatów legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz nowodworskiego.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W subregionie warszawskim jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały 199 dotacji na kwotę 994 564 złote.

Na terenie woj. mazowieckiego dotacje otrzymało 1700 jednostek OSP na łączną kwotę 9 848 00 złotych.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Małgorzata Gosiewska - wicemarszałek Sejmu RP,
  • Zdzisław Sipiera – wojewoda mazowiecki,
  • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • Prezesi ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi PSP subregionu warszawskiego.

 

Czytaj również „OSP mogą wnioskować o dodatkowe środki”

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie,

Zdjęcia: bryg. Cezary Szarawarski - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć