Dotacje dla jednostek OSP w Ostrołęce

W środę 9 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce przy ulicy Celnej 11 miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych dla powiatów ostrołęckiego oraz makowskiego.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W subregionie ostrołęckim (powiat ostrołęcki i makowski) jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały 125 dotacji na kwotę 624695,00 złotych (ostrołęcki 63 jednostki kwota 314983,00 zł oraz  makowski 62 jednostki kwota 309712,00 zł).

W spotkaniu udział wzięli:

  • Pan Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
  • Pan Robert Mamątow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Pan Marcin Grabowski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce,
  • bryg.Artur Gonera - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim,
  • Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrołęckiego i makowskiego,

 

Opracowanie: mł. bryg. Robert Chodkowski – Komenda Miejska PSP w Ostrołęce,
Zdjęcia: mł. kpt. Bartosz Drozd – Komenda Miejska PSP w Ostrołęce.

Wróć