Dotacje dla jednostek OSP w Ostrowi Mazowieckiej

W piątek 11 października 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Ostrowi Mazowieckiej przy miało miejsce wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Podczas spotkania wręczono decyzje dla jednostek ochotniczych dla powiatów ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu ostrowskiego otrzymały 66 dotacji na kwotę 329 918 zł. Natomiast, w powiecie wyszkowskim jednostki OSP otrzymały 22 dotacje na kwotę 110 000 zł.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

- organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

- organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli m. in.:

  • Henryk Kowalczyk - poseł na Sejm RP, minister środowiska,
  • Arkadiusz Czartoryski - poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych,
  • Robert Mamątow - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nadbryg. Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Janusz Iwanowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej,
  • mł. bryg. Marek Krzyżański – p. o. komendant powiatowy PSP w Wyszkowie,
  • Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu ostrowskiego oraz wyszkowskiego.

 

Czytaj również „OSP mogą wnioskować o dodatkowe środki”

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć