Dotacje dla jednostek OSP w Węgrowie

9 października 2019 roku wicemarszałek senatu Maria Koc z wicewojewodą mazowieckim  Sylwestrem Dąbrowskim oraz bryg. Arturem Gonerą zastępcą mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP i starostą węgrowskim wizytowali plac budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie.

Budowa nowej siedziby realizowana jest z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2010” i Starostwa Węgrowskiego. Wartość inwestycji to kwota 13 699 727,56 zł. Planowany termin oddania komendy to 30 września 2020r.

Wizytujący  zapoznali się ze stopniem zaawansowania prac oraz zgodności ich prowadzenia z harmonogramem robót.

Następnie, w sali konferencyjnej Starostwa Węgrowskiego miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego otrzymały 235 dotacji na kwotę 624 695 złotych.

Na terenie woj. mazowieckiego dotacje otrzymało 1700 jednostek OSP na łączną kwotę 9 848 00 złotych.

Dofinansowanie jednostek OSP zostało zrealizowane w związku z nowelizacją ustawy
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1518), która weszła w życie 14 sierpnia 2019 roku. Po nowelizacji ustawy ochotnicze straże pożarne mogą wnioskować o dodatkowe fundusze m. in. na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych; 
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Maria Koc - wicemarszałek Senatu RP,
  • Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki,
  • Artur Gonera – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzki PSP,
  • samorządowcy z terenu powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego,
  • Prezesi ochotniczych straży pożarnych oraz komendanci powiatowi PSP .

 

Czytaj również „OSP mogą wnioskować o dodatkowe środki”

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Węgrowie.

Wróć