Dzień Strażaka w Lipsku

11 maja 2018 roku miał miejsce Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP Lipsko, w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystości dokonano aktu przekazania nowy samochodu pożarniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lipsku.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką na placu przykościelnym gdzie uczestnicy, goście, służby mundurowe i strażacy wraz z kapelanami oddali honory papieżowi św. Janowi Pawłowi II składając wiązankę i zaciągając wartę przy pomniku. Mszę Świętą odprawiono w kościele pw. Świętej Trójcy w Lipsku. Podniosły charakter Mszy Świętej nadawała obecność pocztów sztandarowych z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lipskiego. Oprawę zapewniła Garnizonowa Orkiestra Wojskowa z Dęblina z kapelmistrzem – st. chor. Krzysztof Portka.

Następnie przy akompaniamencie orkiestry, poczty sztandarowe oraz pododdział strażaków naszego powiatu przemaszerowały ulicami Lipska przed Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Zatrzymano się przy "Pomniku Strażackim" gdzie strażacy, służby mundurowe, władze powiatu i zaproszeni goście oddali honory wszystkim strażakom i żołnierzom, którzy walczyli o wolną niepodległą Polskę składając wiązankę i zapalając znicze. Wartę honorową  zaciągnęli strzelcy i strażacy, a wojskowa orkiestra z Dęblina odegrała sygnał Wojska Polskiego „Cisza”.

Na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku z okazji „Dnia Strażaka” podniesiona została flaga państwowa i odegrany hymn Polski. Następnie odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się meldunkiem dowódcy  uroczystości st. kpt. Waldemara Kominka bryg. Piotrowi Równickiemu - przedstawicielowi mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz przeglądem pododdziałów. Powitania zaproszonych gości dokonał bryg. Tomasz Krzyczkowski - Komendant Powiatowy PSP w Lipsku. Dzień strażaka to czas uhonorowania ciężkiej pracy strażaków, poprzez wręczenie odznaczeń, awansów w stopniu i stanowisku oraz wyróżnień indywidualnych. Z okazji święta dnia strażaka wyróżnieni zostali:

 

Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę przyznawany przez Prezydenta RP

bryg. Jarosław Bajor  -  zastępca  komendanta  powiatowego PSP  w Lipsku

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadaną przez MSWiA

asp. Piotr Heda -  dowódca zastępu

Srebrną Odznakę „DAR Serca” przyznawana przez zarząd Klubu Honorowych dawców PCK "Strażak" w Błoniu

Dla OSP w :

Janowie - Sewruk Mariusz

Aleksandrowie Dużym - Michalec Mieczysław

Grabowcu - Łygan Mariusz

Kochanówce - Pastuszka Paweł

Rzeczniowie - Borek Roman

Lipsku - Cyran Jan

Dla strażaków:

bryg. Rzeźnik Dariusz - KP PSP Lipsko

ogn. Buczek Arkadiusz - KP PSP Lipsko

dh. Gajewski Michał - JS Strzelec OSW w Lipsku (OSP Lipsko)

dh. Skrzypczyk Agata - OSP Grabowiec

dh. Łygan Karolina  - OSP Grabowiec

dh. Dudek Mateusz - OSP Aleksandrów Duży

dh. Zagozdon Mirosław - OSP Aleksandrów Duży

dh. Sewruk Mariusz - OSP Janów

dh. Przydatek Karol - OSP Janów

dh. Kasiński Damian - OSP Janów

dh. Walerczak Szymon - OSP Rzeczniów

Wyróżnienia Honorowe

W roku 100-lecia odzyskania niepodległości Polski dla jednostek OSP, które obchodziły jubileusz 100-lecia działalności na terenie naszego powiatu zostały przyznane przez starostę lipskiego, komendanta powiatowego PSP w Lipsku oraz prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku wyróżnienia dla:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennie
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczniowie

List Gratulacyjny w związku z zakwalifikowaniem się na eliminacje centralne oraz udział i uzyskanie II miejsca w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” dla:

dh. Mateusza Łygana członka Młodzieżowej Drużyny Pożarnizej OSP Grabowiec

 

AWANSE W STOPNIU:

na stopień brygadiera

mł. bryg. Jarosław Bajor

mł. bryg. Łukasz Maciejewski

na  stopień młodszego brygadiera

st. kpt. Paweł Niewczas

na stopień kapitana

mł. kpt. Wojciech Szczeblewski

na stopień starszego aspiranta

asp. Agnieszka Bugaj - Glina

na stopień aspiranta

mł. asp. Marek Puton

na stopień ogniomistrza

mł. ogn. Arkadiusz Buczek

na stopień młodszego ogniomistrza

st. sekc. Paweł Bzikot

na stopień starszego sekcyjnego

sekc. Michał Wojtal

na stopień sekcyjnego

st. str. Mateusz Wudarczyk

st. str. Karol Zięba

Kolejnym etapem było uroczyste przekazanie Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku średniego samochodu ratowniczo gaśniczego GBA 2,6/16 MAN TGM 13-290. Akt przekazania samochodu od przedstawiciela mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP odebrał komendant powiatowy PSP w Lipsku. Kolejno przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP wraz z wicewojewodą mazowieckim i starostą lipskim wręczyli dowód rejestracyjny i kluczyki dowódcy JRG bryg. Łukaszowi Maciejewskiemu, który następnie przekazał kierowcy.

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Lipsku wręczył wyróżnienia honorowe przyznane w roku 100-lecia uzyskania niepodległości dla wicewojewody mazowieckiego, dla przedstawiciela mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, dla dowódcy Garnizonu Wojska Polskiego w Radomiu, dla Orkiestry Wojskowej z Dęblina i starosty pierwszej i drugiej kadencji Powiatu lipskiego.

Święto zakończyły okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości, jako pierwszy zabrał głos wicewojewoda Pan Artur Standowicz.
      
Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in.:

- Pan Artur Standowicz - wicewojewoda mazowiecki,
- bryg. Piotr Równicki - przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
- st. bryg. Sławomir Podsiadły - p.o. komendant miejski PSP w Radomiu,
- mł. bryg. Mariusz Grudziński - p.o. komendant powiatowy PSP w Zwoleniu,
- bryg. Paweł Potucha - zastępca komendanta powiatowego PSP w Kozienicach,

- płk Jan Skowroń - dowódca Garnizonu Wojska Polskiego w Radomiu,

- mjr Ireneusz Bębenek - Komendant Garnizonu Radom,

- st. chor. sztab. Krzysztof Portka - Orkiestra Wojskowa z Dęblina,

- mł.insp. Wojciech Brandt - komendant powiatowy Policji w Lipsku,

- Anna Czarnecka Siczek - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lipsku,

- Roman Ochyński - starosta lipski, 
- Jacek Wielorański - burmistrz MiG Lipsko,
- Janusz Witczak - wójt gminy w Chotczy,
- Mariusz Strąk - wójt gminy w Siennie, 
- Karol Burek - wójt gminy w Rzeczniowie, 

- Marek Szymczyk - wójt gminy w Solcu nad Wisłą,

- Jadwiga Buza - przewodnicząca Rady Powiatu lipskiego wraz z radnymi,
- Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Krzysztof Maj,

- Kap. honorowy strażaków ks. Wiesław Ozdoba,

- Kap. honorowy strażaków ks. Zbigniew Wypchło proboszcz parafii w Grabowcu,

- Przedstawiciele Lasów Państwowych w Zwoleniu i Marculach,

- Emeryci pożarnictwa na czele z prezesem honorowym ZEiRP RP Władysławem Kowalskim,

- Nina Siejko - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej,

- Przedstawiciele Jednostki Strzelec,

- Kazimierz Niedziela - zastępca komendanta hufca ZHP,

- Wojciech Dziółko - przewodniczący komisji terenowej NSZZ Solidarność w Lipsku,

- Dyrektorzy zakładów współpracujących z PSP,
- Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku i Solcu n/Wisłą.

 

Opracowanie i zdjęcia: ogn. mgr inż. Przemysław Iwan – KP PSP Lipsko.

Wróć