Dzień Strażaka w Garwolinie

18 maja 2018 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdanowi Łasicy przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Piotra Filipka. Następnie gości przywitał komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie.

Funkcjonariusze KP PSP w Garwolinie, którym nadano wyższe stopnie:

Minister Spraw Wewnętrznych nadał z dniem 4 maja 2018 roku:

- st. kpt. Piotrowi Lisowi stopień młodszego brygadiera

- kpt. Sławomirowi Jędrychowi stopień starszego kapitana

- kpt. Pawłowi Mućko stopień starszego kapitana

- mł. kpt. Robertowi Maszkiewiczowi stopień kapitana

- mł. kpt. Sebastianowi Świądrowi stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 roku:

- st. asp. Robertowi Rusakowi stopień aspiranta sztabowego

- mł. asp. Pawłowi Bryzkowi stopień aspiranta

- mł. asp. Erykowi Woźniakowi stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 r.:

- ogn. Wojciechowi Łysiakowi stopień starszego ogniomistrza

- mł. ogn. Grzegorzowi Poszytkowi stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Arturowi Jaskowi stopień ogniomistrza

- st. sekc. Łukaszowi Makulcowi stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Arturowi Michalakowi stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Mironowi Nozorkowi stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Pawłowi Rosiakowi stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Łukaszowi Świesiulskiemu stopień młodszego ogniomistrza

- sekc. Bartoszowi Lodowskiemu stopień starszego sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarne w Garwolinie nadał z dniem 4 maja 2018 r.:

- str. Piotrowi Meterze stopień starszego strażaka.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- druha Waldemara Paziewskiego syna Mariana.

W imieniu odznaczonych i awansowanych podziękowania złożył mł. bryg. Piotr Lis.

Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień, podczas których słowa podziękowania do strażaków za dotychczasową służbę
i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym skierowali: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Łasica, przewodniczący Rady Powiatu Garwolińskiego Piotr Osmólski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druhna Albina Łubianoraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie druh Waldemar Sabak.

Na zakończenie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski złożył podziękowania i wręczył okolicznościowe statuetki wszystkim wójtom i burmistrzom oraz przedstawicielowi starosty za współfinansowanie modernizacji sieci radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu garwolińskiego.

 

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Biernacki - KP PSP Garwolin

Zdjęcia: Urszula Ruta – egarwolin.pl

Wróć