Dzień Strażaka w KP PSP Lipsko

17 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku odbyła się uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2019”, które poprzedziła akcja  krwiodawstwa w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu. Zebrana krew w ilości 9,5 litra trafi do osób potrzebujących tego bezcennego daru serca z powodu choroby, wypadku czy innego zdarzenia losowego.

Obchody  rozpoczęto od uroczystej zbiórki i złożenia okolicznościowej wiązanki kwiatów przy obelisku poświęconemu papieżowi Janowi Pawłowi II w przeddzień rocznicy urodzin świętego, który znajduje się na placu kościelnym. Następnie o godz. 14.00 w Kościele pw. Św. Trójcy w Lipsku została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji zmarłych strażaków oraz ich rodzin. Msze Świętą odprawiali ks. kan. Henryk Jagieło Dziekan Dekanatu Lipskiego, ks.kan. dr Krzysztof Maj - kapelan strażaków powiatu lipskiego. Na zakończenie Eucharystii swoją wdzięczność za przeprowadzenie liturgii wyrazili strażacy wręczając na ręce ks. kan. Henryka Jagieły oraz ks.kan. dr Krzysztofa Maja, Wotum dla Matki Bożej Lipskiej. Następnie odbył się koncert Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Siennie pod przewodnictwem Pana Dyrektora Pawła Garbalskiego.

Po koncercie poczty sztandarowe pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali pod obiekt Komendy Powiatowej PSP w Lipsku, gdzie odbyło się złożenie wiązanek kwiatów przy strażackim pomniku „Ku pamięci poległych i zmarłych strażaków oraz żołnierzy” a także odsłonięcie i poświęcenie figury św. Floriana.

Na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lipsku bryg. Łukasza Maciejewskiego przyjął mł.bryg. Paweł Fliszkiewicz przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Następnie został odegrany hymn państwowy i nastąpiło podniesienie flagi państwowej.  W kolejnej części uroczystości bryg. Tomasz Krzyczkowski, komendant powiatowy PSP w Lipsku przywitał wszystkich przybyłych gości. Podczas apelu został odczytany list z życzeniami okazji Dnia Strażaka od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie. Akty awansowe wręczył przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg Paweł Fliszkiewicz.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej i stowarzyszenia powiatu lipskiego najbardziej zaangażowane w akcję krwiodawstwa otrzymały certyfikaty „Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi” i dyplomy uznania za zaangażowanie w postaci propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz organizację zbiórki krwi przy udziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im. Konrada Vietha w Radomiu. Wśród najbardziej aktywnych jednostek znalazły się: Komenda Powiatowa PSP w Lipsku, OSP w Bąkowej oraz  Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Lipsko im. Bohaterów Chotczy.

W Uznaniu Zasług w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego zostały przyznane dyplomy uznania i wyróżnienia honorowe przez Starostę Lipskiego Sławomira Śmieciucha, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku Janusza Witczaka, Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski ks. kan. Henryka Jagieło Dziekana Dekanatu Lipskiego, Andrzeja Sota właściciela firmy „ Dombud” z Lipska, Dariusza Przydatka właściciela firmy Betoniarsko-Nagrobkowej oraz Witolda Wypchło.  A także dyplom uznania dla Norberta Ciupińskiego NLP w Zwoleniu za stałą i owocną współprace z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powiatu lipskiego oraz dh. Mateusza Łygana z okazji zdobycia pierwszego miejsca w 3 grupie wiekowej w Eliminacjach Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. ”Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W imieniu awansowanych i wyróżnionych strażaków głos zabrał st. kpt. Waldemar Kominek, który podziękował przełożonym za docenienie zaangażowania strażaków w wypełnianiu obowiązków służbowych.

Następnie głos zabierali goście przybyli na uroczysty apel m.in.:

  • Dariusz Bąk- poseł Na Sejm RP,
  • Krzysztof Murawski – dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu,
  • mł.bryg. Paweł Fliszkiewicz – przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • Sławomir Śmieciuch – starosta lipski,
  • Jacek Wielorański burmistrz miasta i gminy Lipsko,
  • W imieniu szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Suskiego głos zabrała pani Kinga Bogusz.

 

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik oraz  został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży przedstawiający gaszenie pożarów przy pomocy sprzętu używanego na przestrzeni wieków.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Lipsku.

Wróć