Dzień Strażaka w KP PSP Maków Mazowiecki

14 czerwca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji „Dnia Strażaka”, podczas której wręczono medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku mazowieckiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP nadbryg. Bogdanowi Łasicy.  Następnie komendant powiatowy PSP w Makowie Maz. st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski przywitał wszystkich zgromadzonych gości i strażaków.

Podczas uroczystości wręczono 14 awansów na wyższe stopnie, brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Komendant Powiatowy PSP w Makowie Maz. st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski wręczył zaproszonym gościom okolicznościowe statuetki w podziękowaniu za dotychczasową współpracę .

Na zakończenie głos zabrali mazowiecki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Bogdan Łasica, prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Makowie Maz oraz starosta powiatu makowskiego Zbigniew Deptuła. W swoich przemówieniach podziękowali strażakom za ofiarną służbę oraz życzyli wszelkiej pomyślności i szczęśliwego zakończenia każdej akcji.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło: mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogdana Łasicy, prezesa zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Makowie Maz oraz starosty powiatu makowskiego Zbigniewa Deptuły,  burmistrza miasta Maków Mazowiecki Tadeusza Ciaka, wójta gminy Krasne Michała Szczepańskiego, przewodniczącego rady gminy Krasne Jarosław Falkowski.

Opracowanie: kpt. Bartosz Kołodziejski – KP PSP w Makowie Maz.,

Zdjęcia: sekc. Wojtek Opacki – KP PSP w Makowie Maz.

Wróć