Dzień Strażaka w KP PSP Przasnysz

14 czerwca w siedzibie KP PSP w Przasnyszu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka połączona z przekazaniem i poświęceniem nowo pozyskanych samochodów pożarniczych.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku i przywitaniem strażaków z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Bogdanem Łasicą. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrał st.bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, który przywitał zaproszonych gości, wygłosił przemówienie okolicznościowe oraz przedstawił w jaki sposób pozyskano nowe samochody.

Po tym nadszedł czas na wyróżnienia i awanse strażaków KP PSP w Przasnyszu.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 roku odznaczeni zostali:

 „Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę”

 • sztab. Zbigniew Waszczak
 • ogn. Artur Jaroszewski

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 6 OP/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku odznaczeni zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • Janusz Kalinowski
 • Mieczysław Prekiel

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił Dyplomem asp.sztab. Zbigniewa Waszczaka. Dyplom został wręczony w dniu 25 maja 2019 roku przez Zastępcę Komendanta Głównego nadbrygadiera Marka Jasińskiego na Mazowieckich Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

Medalem Złotym – st.asp. Tomasz Kossak

Medalem Srebrnym – st.ogn. Zbigniew Kowalewski, st.ogn. Olga Król, st.ogn. Krzysztof Morawski

Medalem Brązowym – st.ogn. Mirosław Król.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019 roku nadał wyższy stopień oficerski z dniem 4 maja 2019 roku:

Stopień starszego kapitana otrzymał:

 • Michał Wiśniewski

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nr 699, 712 i 740/kadr/2019 awansował na pierwszy stopień oficerski z dniem 4 maja 2019 roku strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:

stopień młodszego kapitana otrzymali:

 • Piotr Kuligowski
 • mł.ogn.. Łukasz Niestępski
 • Bartosz Prekiel

Akty nadania stopnia zostały wręczone w dniu 4 maja 2019 roku podczas Promocji Oficerskiej na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku awansował na wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2019 roku aspirantów z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:

Stopień starszego aspiranta otrzymał:

 • Tomasz Kossak

Akt nadania stopnia został wręczony w dniu 26 maja 2019 roku podczas Mazowieckich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

Stopień aspiranta otrzymał:

 • mł.asp. Marek Piotrak

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 228/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku awansował na wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2019 roku podoficerów Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:

Stopień starszego ogniomistrza otrzymał:

 • Mirosław Król

Stopień ogniomistrza otrzymał:

 • mł.ogn. Przemysław Frąckiewicz

Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali – starsi sekcyjni:

 • Łukasz Cieślak
 • Arkadiusz Ćwiek
 • Piotr Górczyński
 • Łukasz Grabowski
 • Piotr Ojrzyński
 • Kamil Skurzewski
 • Paweł Tański

Po wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe nastąpiło odczytanie życzeń Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  Poseł na Sejm RP Anny Ewy Cicholskiej oraz  Komendanta Głównego PSP gen.brygadiera Leszka Suskiego.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dokumentów nowo pozyskanych samochodów przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Starostę Przasnyskiego i Komendanta Powiatowego PSP na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przasnyszu bryg. Janusza Kalinowskiego. Po tym nastąpiła ceremonia poświęcenia nowych pojazdów, którego  dokonał ks. kpt. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków. Po krótkiej prezentacji sprzętu głos ponownie zabrał st.bryg. Waldemar Białczak, który w sposób szczególny podziękował osobom i instytucjom dzięki którym możliwe było zakupienie trzech nowych samochodów.

Nowo pozyskane samochody, które rozpoczęły służbę w przasnyskiej Komendzie to:

 1. GLBARt 1/16 Iveco – samochód lekki ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego – zakupiony ze środków budżetowych przekazanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 2. SLKw Fiat Ducato – Samochód lekki kwatermistrzowski – zakupiony ze środków Samorządu powiatu przasnyskiego
 3. SLBus Peugeot Taveller – samochód lekki do przewozu osób - zakupiony ze środków Samorządu powiatu przasnyskiego zakupiony min. na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i przekazany przasnyskim strażakom na podstawie umowy użyczenia.

Po podziękowaniach Komendanta Powiatowego głos zabrali zaproszeni Goście.

Na koniec w imieniu odznaczonych i awansowanych wystąpił bryg. Janusz Kalinowski, który podziękował w imieniu swoim i kolegów za docenienie naszej pracy, a także jako Dowódca JRG za nowe samochody.

W uroczystości udział wzięli:

 • nadbryg. Bogdan Łasica - mazowiecki komendant wojewódzki PSP
 • Robert Kochański - kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
 • ks. kpt. Jerzy Sieńkowski - kapelan mazowieckich strażaków
 • dh Bogdan Rzepczyński - członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
 • Krzysztof Bieńkowski - starosta powiatu przasnyskiego
 • Paweł Szczepkowski - przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
 • Paweł Mostowy - etatowy członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego
 • Beata Szczepankowska - burmistrz miasta i gminy Chorzele
 • Łukasz Chrostowski - burmistrz miasta Przasnysz
 • Wojciech Marek Brzeziński - wójt gminy Czernice Borowe
 • Jerzy Humięcki - wójt gminy Krzynowłoga Mała
 • Michał Szczepański - wójt gminy Krasne
 • Dariusz Jankowski - przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
 • insp. Tomasz Łysiak - komendant powiatowy Policji w Przasnyszu
 • podinsp. Jarosław Ciarka - zastępca komendanta powiatowego Policji w Przasnyszu
 • ppłk. Sławomir Durski - cz.p.o. dowódcy 2 Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego
 • Stanisław Czarzasty - nadleśniczy Nadleśnictwa Przasnysz
 • st. bryg. w st. spocz. Sławomir Niestępski - były komendant powiatowy PSP w Przasnyszu
 • ks. Romuald Ciesielski - proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
 • ks. Michał Gaszczyński - proboszcz Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Czernicach Borowych
 • dr Jerzy Sadowski  - dyrektor  SPZZOZ w Przasnyszu
 • Maria Śliwińska - dyrektor Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu
 • Grzegorz Magnuszewski - naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu

 

Opracował: asp.sztab. Andrzej Kupiszewski,

Zdjęcia: st.kpt. Michał Wiśniewski.

Wróć