Dzień Strażaka w KP PSP Sokołów Podlaski

17 maja 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji „Dnia Strażaka”.

Komendant Powiatowy PSP w Sokołowie Podlaskim st. bryg. Tomasz Wilk, powitał przybyłych gości oraz strażaków. W wystąpieniu podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za  zaangażowanie w codziennej pracy i służbie. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni przedsiębiorcy za okazywaną przychylność i dobrą współpracę. Na koniec wystąpienia złożył życzenia strażakom z okazji dnia strażaka.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie.

Odznaczenia i wyróżnienia otrzymali:

Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył „Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę”:

- st. ogn. Robert Golatowski.

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

- asp. sztab. Zenon Rytel-Kuc.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- kpt. Emil Iwańczuk,

- st. sekc. Andrzej Pniewski.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych „Dyplomem Komendanta Głównego PSP” wyróżnił:

- st. asp. Sławomira Trochimiuka

Wręczono awanse na wyższe stopnie:

- brygadiera: mł. bryg. Paweł Dmowski;

- młodszego brygadiera: st. kpt. Grzegorz Kuc oraz st. kpt. Marcin Tomczuk;

- młodszego kapitana: st. sekc. Tomasz Moczulski;

- aspiranta sztabowego: st. asp. Sławomir Trochimiuk ;

- aspiranta: mł. asp. Marek Gomza;

- ogniomistrza: mł. ogn. Łukasz Gulski;

- młodszego ogniomistrza: st. sekc. Andrzej Pniewski, st. sekc. Łukasz Tomczuk, st. sekc. Jarosław Wiktorzak, st. sekc. Paweł Wolski, st. sekc. Sylwester Wrzosek, st. sekc. Tomasz Wrzosek, st. sekc. Paweł Pniewski;

- sekcyjnego: st. str. Adrian Kalicki

- starszego strażaka: str. Kuba Grabowski, str. Artur Zegadło.

Po odczytaniu listu z życzeniami od  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z okazji „Dnia Strażaka 2019”, głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli strażakom okolicznościowe życzenia oraz gratulowali wyróżnień i  awansów. W imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej podziękowania za codzienną służbę wszystkim strażakom złożył st. bryg. Grzegorz Janik.

Na uroczystość przybyli m.in. Senator RP Waldemar Kraska,  przedstawiciel mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorz Janik, władze powiatu sokołowskiego, przedstawiciele samorządów miejskich i gminnych, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, kierownicy zakładów pracy i instytucji powiatu sokołowskiego, funkcjonariusze PSP, przewodniczący związków zawodowych oraz przedstawiciele  prasy lokalnej.

 

Opracowanie i zdjęcia: Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim.

Wróć