Dzień Strażaka w Żyrardowie

8 czerwca 2018 r. w Żyrardowie odbyły się powiatowe uroczystości z okazji „Dnia Strażaka 2018”, które rozpoczęły się w Kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia, gdzie o godz. 18.00 została odprawiona msza święta w intencji strażaków oraz ich rodzin.  Stuletnia rocznica odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nadała podniosły charakter obchodom Powiatowego Dnia Strażaka. 

Po mszy świętej przy akompaniamencie orkiestry OSP Wiskitki, poczty sztandarowe oraz pododdziały strażaków powiatu żyrardowskiego przemaszerowały na Plac Jana Pawła II, gdzie podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn Polski.

Następnie dowódca uroczystości kpt. Hubert Lenarcik złożył meldunek przedstawicielowi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Januszowi Krysce. Przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie bryg. Roman Murgrabia, przytaczając w swoim przemówieniu istotne fakty z historii żyrardowskiego pożarnictwa oraz opowiadając o ogromnym wkładzie żyrardowskich strażaków podczas walk o odzyskanie niepodległości Polski.

Podczas apelu wyróżniającym się strażakom z terenu powiatu żyrardowskiego przyznano odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

 

Odznaczenia i medale otrzymali:

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • st. ogn. Sławomir Urbaniak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • asp. sztab. Leszek Smolka
 • st. asp. Robert Starostka

Brązowy medal "Za zasługi dla pożarnictwa"

 • dh Artur Dybiński
 • dh Mariusz Jarkiewicz
 • dh Justyna Klimaszewska
 • dh Radosław Laskowski
 • dh Mateusz Modrak
 • dh Jakub Papuga
 • dh Konrad Szymczak
 • dh Karol Wiśniewski
 • dh Michał Ziółkowski

Odznaka Strażak Wzorowy

 • dh Paulina Krystianiak
 • dh Piotr Nowak
 •  

Funkcjonariusze KP PSP w Żyrardowie, którym nadano wyższe stopnie:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2018r.

 • mł. bryg. Romanowi Murgrabia stopień brygadiera
 • st. kpt. Annie Zimnej stopień młodszego brygadiera
 • kpt. Sebastianowi Maleńczukowi stopień starszego kapitana

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 5 maja 2018r.

 • asp. Katarzynie Piszczek stopień młodszego kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 r.

 • st. asp. Leszkowi Smolce stopień aspiranta sztabowego
 • mł. asp. Pawłowi Szymczakowi stopień aspiranta

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2018 r.

 • ogn. Danielowi Bonieckiemu stopień starszego ogniomistrza
 • ogn. Tomaszowi Łazęckiemu stopień starszego ogniomistrza
 • mł. ogn. Dariuszowi Ambrozińskiemu stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Tomaszowi Bartosikowi stopień ogniomistrza
 • mł. ogn. Andrzejowi Smolarkowi stopień ogniomistrza
 • st. sekc. Kamilowi Białkowi stopień młodszego ogniomistrza
 • st. sekc. Sławomirowi Parolowi stopień młodszego ogniomistrza
 • st. sekc. Pawłowi Wierciochowi stopień młodszego ogniomistrza
 • st. sekc. Przemysławowi Wilkowi stopień młodszego ogniomistrza
 • sekc. Piotrowi Mikołajczykowi stopień starszego sekcyjnego

 

Następnie odbyło się ślubowanie dwóch funkcjonariuszy str. Arkadiusza Nobisa i str. Tomasza Kobierskiego, rozpoczynających służbę w Państwowej Straży Pożarnej w Jednostece Ratowniczo-Gaśniczej PSP Żyrardów. Ślubowanie odebrał Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie bryg. Roman Murgrabia.

W imieniu awansowanych głos zabrała mł. bryg. Anna Zimna - zastępca dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej w Żyrardowie.

Na zakończenie uroczystości przemówienia wygłosili zaproszeni goście, którzy dziękowali za poświęcenie, trud i włożoną pracę nie tylko w działalność ratowniczą, ale również szeroko rozumianą edukację dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

Opracowanie – mł. kpt. Katarzyna Piszczek – KP PSP Żyrardów

Zdjęcia – asp. sztab. w st. spocz. Adam Sankowski

 

Wróć