Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Płocku

13 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Płocku odbyły się eliminacje powiatowe XLII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 29 uczestników z gmin powiatu płockiego podzielonych na trzy poszczególne grupy wiekowe.

Turniej ma na celu popularyzację, wśród dzieci i młodzieży, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, a także organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Eliminacje obejmowały test pisemny składający się z 30 pytań oraz drugi etap
w postaci pytań ustnych dla trzech najlepszych zawodników wyłonionych w każdej grupie wiekowej.

W czasie poprzedzającym eliminacje ustne uczestnicy wraz z opiekunami przeszli
do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Pchła Szachrajka” przygotowany przez aktorów z teatru płockiego, a po powrocie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 o konieczności dbania
o środowisko naturalne.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało Jury pod przewodnictwem mł. bryg. Rafała Szrajbera w składzie: mł. bryg. Adam Strzeszewski, bryg. Mariusz Fijałkowski, bryg. Włodzimierz Domański oraz st. kpt. Michał Sobociński. 

Najlepsi w powiecie płockim okazali się: 

  • I grupa wiekowa - Karolina Matlęga– SP w Sikorzu (gm. Brudzeń Duży), 
  • II grupa wiekowa - Filip Fijałkowski– SP w Łącku (gm. Łąck), 
  • III grupa wiekowa - Krzysztof Siedlich– ZSCE (miasto Płock).

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych  będą reprezentować powiat płocki na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia 2019 roku w powiecie piaseczyńskim.

Podsumowując przebieg eliminacji bryg. Jacek Starczewski – zastępca komendanta miejskiego PSP w Płocku, złożył wszystkim uczestnikom i ich opiekunom życzenia dalszych sukcesów i jak największych osiągnięć w przyszłości.

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Płock.

Wróć