Hołd zasłużonym pożarnikom

9 maja 2014 roku delegacje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożyły wiązanki kwiatów w kwaterze strażackiej upamiętniającej ruch oporu „Skała”, strażaków poległych w czasie II wojny światowej oraz na grobach zasłużonych pożarników, spoczywających w warszawskich nekropoliach – Cmentarzu Komunalnym (d. Wojskowy) i Cmentarzu Powązkowskim i Cmentarzu Północnym.

W uroczystości udział wzięli:

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny PSP,

nadbryg. Ryszard Dąbrowa – Rektor-Komendant SGSP,

st. bryg. Janusz Szylar - Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzki PSP,

st. bryg. Dariusz Malinowski – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP,

st. bryg. Mariusz Wejdelek – Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy,

Marcin Smolarkiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP,

dh. Zbigniew Kaliszyk – Zarząd Główny ZOSP RP,

dh. Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP,

dh. Andrzej Wasilewski – Wiceprezes Zarządu OW ZOSP RP. woj. Mazowieckiego,

ks. bryg. Krzysztof Jackowski – Kapelan Strażaków,

ks. mł. kpt. Jerzy Sieńkowski – Kapelan Mazowieckich Strażaków.

Podczas ceremonii podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zaciągnęli warty honorowe przy grobach strażaków.

 

Foto: mł. bryg. Paweł Pomorski – KW PSP w Warszawie

Tekst: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć