Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

20 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ulicy Saskiej miało miejsce uroczyste wręczenie odznak honorowym krwiodawcom „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.  Odznaczenia, w imieniu ministra zdrowia, wręczał lek. med. Dariusz Piotrowski dyrektor naczelny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Wśród wyróżnionych znalazł się bryg. Marek Marzec z Komendy Głównej PSP. Kolega Marek Marzec jest również członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komedzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie, który jest wieloletnim honorowym krwiodawcą i oddał już ponad 20 litrów krwi.

Podczas uroczystości prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KW PSP w Warszawie asp. sztab. w st. spocz. Krzysztof Roguski w uznaniu zaangażowania w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa  wręczył bryg. Markowi Marcowi okolicznościową „kroplekę” - znak  Klubu JHDK.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” to polskie odznaczenie ministra zdrowia które ustanowione zostało 22 sierpnia 1997 i jest nadawana od 2005 honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadawana tylko raz.

 

Akcja krwiodawstwa w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie

Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie serdecznie zaprasza na akcję krwiodawstwa, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w piątek 28 lutego 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 (parter - sala konferencyjna).

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć