1 listopada Dzień Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia wspominamy wszystkich, którzy żyli przed nam, naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty oraz zapalając  znicze. Ze świętem zmarłych związany jest ogień – symbol pamięci, wdzięczności, modlitwy.

Zachęcamy do wspomnienia zamarłych strażaków, którzy służyli w imię hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” oraz zapisali karty historii m. in.  walcząc o niepodległość Polski w 1918 roku, broniąc niepodległości Ojczyzny w latach 1919-1920. Po niespełna 20 latach wolności strażacy ponownie walczyli w kampanii wrześniowej 1939 roku oraz zawiązali konspiracyjny Strażacki Ruch Oporu „Skała”.

Zasłużonym pożarnikom poświęcony jest przewodnik po warszawskich nekropoliach cmentarzu wojskowym oraz cmentarzu powązkowskim  , który można pobrać ze strony Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie pod adresem https://www.straz.pl/komenda/historia/symbole-pamieci.

W przewodniku znajdują się informacje m. in. na temat pionierów polskiego pożarnictwa takich jak Komendant Warszawskej Straży Ogniowej płk sztabu Urban Majewski, inż. Józef Tuliszkowski, dh Bolesław Chomicz czy wielki patriota oraz bohaterski komendant Warszawskiej Straży Ogniowej kpt. Józef Hłasko. W przewodniku ujętych jest kilkadziesiąt nazwisk związanych z ochroną przeciwpożarową,  w tym komendanci główni straży pożarnych, funkcjonariusze Komendy Głównej Straży Pożarnych, Komend Wojewódzkich Straży Pożarnych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Stołecznej Komendy Straży Pożarnych i Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy.

Symbole Pamięci

Na Cmentarzu Komunalnym Powązki w Warszawie znajduje się kwatera żołnierzy Organizacji Wojskowej – Korpus Bezpieczeństwa , w skład której wchodził Strażacki Ruch Oporu „Skała”.

Kwatera mieści się w sektorze B-28 i przydzielona została przez władze wojskowe w 1956 roku na wniosek byłych oficerów Organizacji Wojskowej – Korpus Bezpieczeństwa.

W 1957 roku rozpoczęto prace związane z nawiezieniem ziemi , wykonaniem betonowych krawężników  oraz powierzchni zielonych. Następnie wykonano betonowe podwyższenia, na których zamontowano 10 blaszanych tablic z nazwiskami 254 warszawskich strażaków , żołnierzy poległych w latach 1939-1945. Pomnik Strażacki Ruch Oporu „Skała” z emblematami strażackimi umieszczono na betonowej podstawie z dwoma pilastrami obok tablic z nazwiskami poległych strażaków.

Po dwóch latach metalowe tablice skorodowały, tak że nazwiska nie były czytelne. Wobec tego, wykonano 11 tablic betonowych oraz dodano 118 nazwisk poległych strażaków z jednostek Ochotniczych Straży pożarnych oraz Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. Prace kamieniarskie i elementy betonowe wykonała firma (za bardzo niska odpłatnością) byłego oficera konspiracyjnego OW-KB Teodora Murana, który  w latach 1958-1969 wykuł  372 nazwiska poległych strażaków-żołnierzy.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Przewodnik po mogiłach zasłużonych strażaków
Powazki przewodnik po grobach zasluzonych pozarnikow maj 2020.pdf (1.5 MiB)

Wróć