III Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2019"

26 maja 2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się III Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2019".

Zawody będą polegały na biegu dwuosobowych drużyn na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki w pełnym umundurowaniu typu nomex z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Zawodnicy mieli do pokonania około 800 schodów z metą na wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego PKIN.

 

Zawody będą rozegrane w czterech kategoriach

  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Państwowa Straż Pożarna 70+,
  • Pary mieszane MIX,
  • Ochotnicze Straże Pożarne.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zawodników aby stawili się w sekretariacie zawodów do godziny 10:00.

Otwarcie Mistrzostw Wieżowiec 2019" zaplanowano na godzinę 10:30.

Rozpoczęcie startów godz. 11:00.

Dla zawodników zapewniono parking przy PKiN, wjazd od ul. Marszałkowskiej.

 

Równolegle z rywalizacją sportową w ramach zawodów "Wieżowiec 2019" przed wejściem głównym do PKiN odbędzie się piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej:

  • Pokaz sprzętu oraz pojazdów straży pożarnej,
  • Stoisko informacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla.

 

Lista startowa "Wieżowiec 2019"
Wiezowiec 2019 LISTA STARTOWA.pdf (307.2 KiB)
Szkic sytuacyjny "Wieżowiec 2019"
Regulamin zawodów "Wieżowiec 2019"
Regulamin_Wiezowiec_2019.pdf (292.1 KiB)
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, Informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewska 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania III Mistrzostw Polski w Biegu po Schodach-Wieżowiec 2019, ich publikacji na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej oraz w biuletynach informacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, na stronach internetowych na profilu Facebook przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007). Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora. Posiada Pan(i) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w III Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu po Schodach- Wieżowiec 2019. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Wróć