Inauguracja II kadencji Prezydenta RP

Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką. – Będę prezydentem polskich spraw. To przewodnia myśl mojej prezydentury – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

Zapowiedział, że jest otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęca. – Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych – zapewnił.

W uroczystościach związanych z inauguracją drugiej kadencji Prezydenta RP, w tym podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela oraz podczas  przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz st. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

 

Opracowanie na podstawie witryny internetowej Prezydent.pl

Zdjęcia: Kancelaria Prezesa rady Ministrów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wróć