IX Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ponad 35 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu woj. mazowieckiego będzie rywalizowało podczas „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”

Zawody zaplanowano na 9 czerwca 2018 roku na Miejskim Stadionie Sportowym im. Zygmunta Siedleckiego, przy ul. 11 Listopada 58 w Białobrzegach. Zawody rozgrywa się w dwóch konkurencjach, rozwinięcie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 4X100 metrów z przeszkodami. Drużyny rywalizują w kategorii dziewcząt oraz chłopców.

Harmonogram zawodów

Godz. 900 - przyjazd drużyn na stadion w Białobrzegach,

Godz. 915 - odprawa z kierownikami drużyn,

Godz. 940 - ceremonia otwarcia zawodów

Godz. 1000 - rozpoczęcie rozgrywania konkurencji,

Godz. 1500 - przewidywany czas zakończenia zawodów

Godz. 1530 - ceremonia zakończenia zawodów

Organizatorem zawodów jest Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach. Partnerami przedsięwzięcia jest starostwo powiatowe w Białobrzegach, burmistrz miasta Białobrzegi oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP pow. białobrzeskiego. Obsadę sędziowska stanowili funkcjonariusze PSP z komend powiatowych/miejskich PSP woj. mazowieckiego oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Eliminacje wojewódzkie są jednocześnie eliminacjami do krajowych zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Do zawodów ogólnopolskich kwalifikację uzyskują drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Celem organizacji zawodów dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest w szczególności:

  • popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
  • kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży,
  • mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
  • ocena stanu wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • wyłonienie najlepszych drużyn,
  • przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

 

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”.

Wróć