IX Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (wyniki)

Wojewódzkie Zawody Sportowo–Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. regulaminu CTIF odbyły się  w sobotę 9 czerwca 2018 r. w Białobrzegach.

Rozpoczęcia zawodów dokonał mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej -  st. bryg. Bogdan Łasica.

W zawodach wzięło udział 37 młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt
i chłopców funkcjonujących przy Ochotniczych Strażach Pożarnych działających
na terenie województwa mazowieckiego.

Drużyny MDP – zwycięzcy Zawodów Sportowo-Pożarniczych szczebla powiatowego rywalizowały na stadionie w Białobrzegach w dwóch konkurencjach:
– rozwinięcie bojowe,
– bieg sztafetowy 400 metrów z przeszkodami.

Konkurencje oraz całe zawody oceniała komisja sędziowska powołana przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Sędzią głównym zawodów był bryg. Jacek Starczewski.

Po kilkugodzinnych zmaganiach, które młodzież rozgrywała przy upalnej pogodzie i gorącej sportowej atmosferze wyłoniono zwycięzców mistrzostw.

W kategorii MDP dziewcząt:
I miejsce – MDP Sokół, powiat garwoliński,
II miejsce – MDP Stawiszyn, powiat białobrzeski,
III miejsce – MDP Sucha, powiat białobrzeski.

W kategorii MDP chłopców:
I miejsce – MDP Zbiroża powiat żyrardowski
II miejsce – MDP Sucha powiat białobrzeski,
III miejsce – MDP Mokobody powiat siedlecki

Zwycięzcy mistrzostw otrzymali medale, puchary oraz cenne nagrody ufundowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie oraz Starostę Białobrzeskiego.

Mistrzowie w kategorii dziewcząt i chłopców będą reprezentować województwo mazowieckie na Krajowych Zawodach Sportowo–Pożarniczych MDP wg CTIF, które planowane są w Licheniu i Koninie  (woj. wielkopolskie) w dniach 31 sierpnia do 2 września 2018r. Olimpiada MDP CTIF odbędzie się 18.07.2019 r.

Podsumowania wyników mistrzostw dokonali: mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Bogdan Łasica oraz dh Zbigniew Gołąbek – Viceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie.

 

Opracowanie: KP PSP Białobrzegi,

Zdjęcia: dh Stefan Todorski - ZOSP RP woj. mazowieckiego.

Protokół sędziego głównego oraz wyniki
  • pdf338.6 KiBprotokol MDP Bialobrzegi 2018.pdfPobierz
  • pdf193.7 KiBchlopcy.pdfPobierz
  • pdf186.8 KiBdziewczeta.pdfPobierz
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”. Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia „IX Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Według Regulaminu CTiF”.

Wróć