Jubileusz 100 lat OSP Solec nad Wisłą

6 lipca 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą połączona z Gminnym Dniem Strażaka 2019 oraz przekazaniem jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA P 360.

Uroczystość rozpoczęła się na placu strażnicy zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów. Wszyscy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Kozienic udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą. Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił Biskup Radomski Henryk Tomasik wraz z ks. kan. dr Krzysztofem Majem Kapelanem Strażaków Powiatu Lipskiego - Proboszczem Parafii.  

Po mszy świętej na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą odbył się uroczysty apel, który rozpoczął się złożeniem meldunku bryg. Arturowi Gonerze zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie miał miejsce przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu narodowego.  Wójt gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości a dh Łukasz Łyczkowski Prezes OSP w Solcu nad Wisłą przedstawił rys historyczny jednostki.

Kolejnym punktem obchodów 100-lecia było odznaczenie jednostki OSP w Solcu nad Wisłą Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nadanym przez Zarząd Główny ZŻWP uchwałą nr 6/2019/K z dnia 02.07.2019r.

Z okazji jubileuszu w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Jednostka otrzymała również wyróżnienie honorowe z rąk zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artura Gonery oraz otrzymała nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  Medal Pamiątkowy „PRO MAZOVIA” wręczony przez radnych Sejmiku Województwa Leszka Przybytniaka i Rafała Rajkowskiego  a także Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej” przyznany przez Kapitułę w imieniu, której występował Władysław Bajkowski, bryg. Tomasz Krzyczkowski , Zbigniew Kopciński oraz Starosta lipski Sławomir Śmieciuch.

W celu zwiększenia możliwości operacyjno - technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego województwa mazowieckiego, Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą  średni samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 na podwoziu- SCANIA typ P 360. Akt przekazania samochodu w imieniu mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz komendant powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez bp. Henryka Tomasika oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja. Po czym nastąpiło wręczenie przez druhów z OSP w Solcu nad Wisłą podziękowań dla osób wyróżnionych za pomoc w zakupie pojazdu pożarniczego. 

Obchody 100-lecia zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu obchodów jubileuszowych.

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego. Swoje stoisko zaprezentował również 62. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony terytorialnej w Radomiu. Ochotnicy mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej zaprezentowanej przez druhów z OSP w Skaryszewie.

 

Opracowanie: KP PSP Lipsko,

Zdjęcia: Urząd Gminy Solec nad Wisłą oraz organizatorzy.

Wróć